UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Česká architektura 19. století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TM0003 ZK 3
Garant předmětu:
Klára Brůhová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Klára Brůhová
Anotace:

Předmět bude seznamovat s důležitými tématy, realizacemi a projekty české moderní architektury - časově se budeme věnovat období poslední třetiny 19. století a první poloviny století 20. Jde o komplementární předmět k „České architektuře 20. století“, která se týká období po roce 1945.

Za „normálních“ okolností předmět probíhá formou společných komentovaných exkursí v rámci Prahy. Za současné situace budeme hledat vhodnou alternativu - o níž se společně pobavíme na prvním společném setkání v úterý 23. 2. 2021 v MS Teams. Představa je taková, že by předmět mohl mít kombinovanou formu - uvedení do tématu a základní informace formou výkladu ode mne k vám přes MS Teams + následně byste se měli zapojit také vy např. formou audio(video)nahrávek k individuálním procházkám/prezentacemi přes MS Teams. Přesná forma je ještě k diskusi a bude zřejmě do určité míry experimentem.

Požadavky:

Aktivní účast na setkáních, příprava referátu / prezentace / audio(video)nahrávky ke konkrétní stavbě/tématu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

-poskytnout přehled o nejvýznamnějších výkonech české architektury dlouhého 19. století, představit nejdůležitější díla, umělce i stavebníky

-aktivizovat a aplikovat získané poznatky o historismu a stylovém pluralismu

-naučit studenta standardní postupy interpretace architektonického díla

-demonstrovat možnosti aktuálních interpretačních přístupů při výkladu o konkrétních architektonických dílech

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-kriticky zhodnotit jednotlivé výkony české architektury 19. století

-vnímat architektonické dílo v kontextu, v němž vzniklo a pro nějž bylo určeno

-orientovat se v základní literatuře o českém umění 19. století

-aplikovat standardní postupy interpretace architektonického díla

Studijní materiály:

Rostislav Švácha: Od moderny k funkcionalismu, Praha 1995;

Josef Pechar ? Petr Urlich, Programy české architektury, Praha: Odeon, 1981;

Jiří Hrůza: Město Praha, Praha 1989;

Jiří Kohout - Jiří Vančura: Praha 19. a 20. století. Technické proměny, Praha 1986;

Emanuel Poche (ed.): Praha našeho věku, Praha 1978;

Jan E. Svoboda a kol., Praha 1891-1918. Kapitoly k architektuře velkoměsta, Praha 1997;

Jan E. Svoboda a kol., Praha 1919-1940. Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000;

edice Umělecké památky Prahy.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTM0003.html