UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura 19. století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TM0002 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Stavební praxe a architektonické myšlení historismu 19. století jsou představeny v klíčových tématech, odkrývajících souvislost duchovní a hmotné kultury. V centru pozornosti nejsou jen výtvarné formy, ale také za nimi skryté nebo paralelní významy. Různá témata a dílčí aspekty architektury historismu a rané moderny mají být představeny jako dialog mezi umělci, teoretiky a jejich publikem. V popředí stojí sociální funkce architektury.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Archeologie a vliv antiky. 2. Revoluční architektura a její dědictví. 3. Racionální tradice ve Francii. 4. Anglická ?malebná? architektura. 5. Klasicistní učení o formách a charakteru, jeho vliv na stavební praxi. 6. Romantická gotika a středověká archeologie. 7. Od klasicismu k neorenesanci. 8. Učení G. Sempera v kontextu evropského myšlení. 9. Racionální tradice v díle Violleta-le-Duc. 10. Inženýrské stavby. 11. Hnutí uměleckých řemesel a program zahradních měst. 12. Od historismu k moderně.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-poskytnout přehled o nejvýznamnějších výkonech architektury dlouhého 19. století, představit nejdůležitější díla, umělce i stavebníky

-představit architekturu 19. století nikoliv jako negativní fólii či kulturní podstavec moderní architektury, nýbrž jako svébytnou odpověď na procesy modernizace

-ukázat historismus jako nadčasový fenomén a standardní umělecký přístup, kdy dílo vzniká jako odkaz na autoritu v minulosti vzniklého typu

-představit stylový pluralismus jako standardní situaci dějin umění

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-kriticky zhodnotit jednotlivé výkony architektury 19. století

-vnímat architektonické dílo v kontextu, v němž vzniklo a pro nějž bylo určeno

-chápat historismus a stylový pluralismus jako instrumentalizaci minulosti s cílem rozumět a manipulovat přítomnost

-nahlížet historická vyprávění jako sociální konstrukce

Studijní materiály:

Rudolf Zeitler, Die Kunst des 19. Jahrhunderts. Berlin 1966

Joe Mordaunt Crook, The Dilemma of Style. Chicago 1987

Muhammad Scharabi, Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin 1993

Hanno-Walter Kruft, Dejiny teórie architektúry. Bratislava 1993

Claude Mignot, Architektur des 19. Jahrhunderts. Köln 1994

Jindřich Vybíral, Století dědiců a zakladatelů. Praha 1999

Barry Bergdoll, European architecture 1750-1890. Oxford 2000

Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha 2002

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTM0002.html