UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura renesance a baroka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TM0001 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Přednáškový cyklus podává systematický přehled evropské, zejména italské architektury renesance a baroka. Přednášky jsou soustředěny k hlavním problémovým souvislostem a nejvýznamnějším osobnostem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Pojem renesance, 2. Brunelleschi a renesanční Florencie, 3. Alberti a počátek architektonické profese, 4. Renesanční městský palác, 5. Filarete, Leonardo a Bramante, 6. Bazilika sv. Petra v Římě, 7. Architektura manýrismu. 8. Michelangelo. Sanmicheli a Sansovino, 9. Palladio a ?klasicistní manýrismus?, 10. Vignola a počátky baroka, 11. Renesanční architektura mimo Itálii. 12. Pojem baroka v architektuře. 13. Zrod baroka ? Bernini. 14. Borromini a nové modelování prostoru. 15. Piemont ? Guarini a Juvarra. 16. Expanze barokní architektury.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-poskytnout přehled o nejvýznamnějších výkonech renesanční a barokní architektury, představit nejdůležitější díla, umělce i stavebníky

-představit epochu renesance jako vrchol a současně bod obratu v dějinách západního umění, jako základ pozdějších přístupů k navrhování až do počátku 20. století

-představit proměny prostorových koncepcí v barokní architektuře

-poskytnout pole příkladů, paradigmat nebo modelů, vůči nimž se budoucí architekti mohou vztahovat jako ke své intelektuální, profesionální, umělecké a technické minulosti

-vybavit studenta základními analytickými nástroji, kritickými kategoriemi a konceptuálními rámci pro studium klasické architektury

-demonstrovat na vybraných dílech proměny interpretačních přístupů i aktuální interpretace

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-kriticky zhodnotit význam jednotlivých výkonů renesanční a barokní architektury

-vnímat architektonické dílo v kontextu, v němž vzniklo a pro nějž bylo určeno

-osvojit si základní analytické nástroje a konceptuální rámce pro studium klasické architektury

-uvědomit si limity autonomního i heteronomního chápání dějin architektury

Studijní materiály:

Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy 1600-1700. London 1965

André Chastel, Italienische Renaissance. München 1965 a 1966

Peter Murray, The Architecture of Italian Renaissance. London 1969

William Sypher, Od renesance k baroku. Praha 1971

Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism. New York 1971

Ludwig Heydenreich, Italienische Renaissance. München 1972

Christian Norberg-Schulz, The Baroque Architecture. London ? New York 1971 a 1974

Ludwig Heydenreich ? Wolfgang Lotz, Architecture in Italy 1400-1600. Harmondsworth 1974

Rolf Toman (ed.), Umění italské renesance. Praha 2000

Christoph Luitpold Frommel, The Architecture of the Italian Renaissance. London 2007

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTM0001.html