UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Filmová řeč 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TF0005 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Komparativní analýza základních prvků filmové řeči. Teoretický rozbor základních i pokročilých figur filmového vyprávění na základě ukázek sekvencí kinematografických děl. Předávání praktických zkušeností pedagoga.

Požadavky:
Osnova přednášek:

ÚVODNÍ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRVKŮ FILMOVÉ ŘEČI:

Kontrast. Rytmus. Pohyb. Rámování. Rozzáběrování. Objektivita / subjektivita. Vedení pozornosti. Princip triády.

Ukázky:

Walter Ruttman: Lichtspiel, Opus 1

Jacques Tati: Playtime

Jacques Tati: Traffic

Alain Resnais: Stará známá písnička

Stanley Kubrick: Eyes Wide Shut

Andrej Tarkovskij: Stalker

Sam Raimi: Evil Dead II

ZÁKLADNÍ MOŽNÉ CHYBY PŘI BUDOVÁNÍ REALISTICKÉHO PROSTORU

Rozbor chybně záběrované expozice filmu (Be Cool, r. Gary Gray). Pravidlo osy. Úhel pohledu. Vztah mizanscény, velikosti záběru a střihu k divácké pozornosti.

Ukázky:

F. Gary Gray: Be Cool

DRUHÝ PLÁN

Vznik významu v druhém plánu záběru. Sémiotická úloha scénografie.

Ukázky:

Wim Wenders: Falešný pohyb

Radim Špaček: Rychlé pohyby očí

Orson Welles: Občan Kane

Woody Allen: Hollywood v koncích

Robert Wiene: Kabinet dr. Caligariho

Michelangelo Antonioni: Červená pustina

Agnes Varda: Bez střechy a bez zákona

Agnes Varda: Cléo od 5 do 7

Sergej Ejzenštejn: Ivan Hrozný

Ridley Scott: Vetřelec

TĚŽIŠTĚ

Vedení divácké pozornosti pohybem kamery a proměnami mizanscény.

Ukázky:

Steven Spielberg: Dobyvatelé ztracené archy

M. Night Shyamalan: Vesnice

Rainer Werner Fassbinder: Bolwieser

Steven Spielberg: Čelisti

Gus Van Sant: Elephant

Paul Thomas Anderson: There Will Be Blood

¨

POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH PRVKŮ FILMOVÉ ŘEČI (V EYES WIDE SHUT)

Rozbor doposud probíraných elementů filmového vyprávění v expozici filmu Stanleyho Kubricka.

Ukázky:

Stanley Kubrick: Eyes Wide Shut

ÚLOHA CELKU

Možnosti a funkce užití základního typu velikosti záběru.

Ukázky:

Steven Spielberg: Hvězdné války: Epizoda VI - Návrat Jediho

Charles Chaplin: Zlaté opojení

Stanislav Strnad: Poprask na silnici E4

Ricky Gervais, Stephen Merchant: Kancl

Blake Edwards: Komisař na stopě

Jacques Tati: Prázdniny pana Hulota

Jacques Tati: Playtime

Roman Polanski: Hořký měsíc

ÚLOHA DETAILU

Možnosti a funkce užití základního typu velikosti záběru. Synekdocha. Zvukový detail.

Ukázky:

Mike Nicholls: Absolvent

Věra Chytilová: Ovoce stromů rajských jíme

Wes Craven: Noční můra v Elm Street

Lars von Trier: Království

David Cronenberg: eXistenZ

David Lynch: Zběsilost v srdci

David Lynch: Modrý samet

Marinada - Laki dec?ki teške cure

Alfred Hitchcock: Její zpověď

Alfred Hitchcock: Psycho

Jan Hřebejk: Pelíšky

Jan Švankmajer: Zahrada

Jan Svěrák: Jízda

Jan Svěrák: Akumulátor 2

Bob Fosse: All That Jazz

POHYB KAMERY 1

Základní funkce a možnosti pohybu kamery. Dvoudílná přednáška.

Ukázky:

Alain Resnais: Pas Sur La Bouche

Robert Altman: Hráč

Jan Svěrák: Kolja

Joe Wright: Pokání

Miklós Jancsó: Hvězdy na čepicích

Youtube: Neříkej

Edgar Wright: Mint Royal - Blue Song

Wim Wenders: Million Dollar Hotel

Agnes Varda: Štěstí

POHYB KAMERY 2: ODPOUTANÁ KAMERA

Pokročilá užití kamerového pohybu.

Ukázky:

Miklós Jancsó: Allegro Barbaro

Miklós Jancsó: Horoskop Ježíše krista

Ladislav Smojlak, Zdeněk Podskalský: Kulový blesk

Jean-Luc Godard: Weekend

Petr Makaj: Rána z milosti

Michelangelo Antonioni: Zatmění

Michelangelo Antonioni: Povolání: Reportér

Alfred Hitchcock: Frenzy

Joel Coen: Blood Simple

Peter + Bobby Farrelly: Já, mé druhé já a Irena

STŘIH A MONTÁŽ 1

Základní funkce střihu a montáže. Třídílná přednáška.

Ukázky:

Alfred Hitchcock: Rich and Strange

Serge Gainsourgh: Je t'aime (Moi non plus)

Sergej Ejzenštejn: Křižník Potěmkin

Sergej Ejzenštejn: Generální linie

Miloš Forman: Taking Off

Youtube: Chuck Norris Shooting

Woody Allen: Láska a smrt

Luc Besson: Leon

Jean-Luc Godard: Bláznivý Petříček

Agnes Varda: Štěstí

Gerard Damiano: Deep Throat

Steven Spielberg: Hvězdné války: Epizoda VI - Návrat Jediho

Andrzej Wajda: Člověk ze železa

STŘIH A MONTÁŽ 2 - NARATIVNÍ MONTÁŽNÍ FILM

Montážní principy zařazené do příběhového filmu.

Ukázky:

Alain Resnais: Můj strýček z Ameriky

STŘIH A MONTÁŽ 3 - NENARATIVNÍ MONTÁŽNÍ FILM

Analýza komplexně montážního filmového díla - existenciální komedie.

Ukázky:

Jean-Luc Godard: Pěstuj si pravačku

INFORMACE - EMOCE - TRANSCENDENCE

Rytmus sekvence versus délka záběru, doznění, přesah.

Ukázky:

Eric Rohmer: Letní příběh

Takeshi Kitano: Kikujiro

Ladislav Smojlak, Zdeněk Podskalský: Kulový blesk

Robert Sedláček: Muži v říji

Tomáš Vorel: Kouř

Jan Svěrák: Vratné lahve

Jan Hřebejk: Pelíšky

Ondřej Trojan: Pějme píseň dohola

Tomáš Saska: Příběh ženy

Andrej Tarkovskij: Stalker

Andrej Tarkovskij: Solaris

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

seznámit studenta se základními pravidly filmové režie

komparativní analýza základních prvků filmové řeči

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

prokázat znalost základních pravidel filmové režie

Studijní materiály:

BAZIN, André. Co je to film?. Praha: Československý filmový ústav (Praha, Česko), 1979.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Kamerou, tužkou i perem. Praha: Orbis, 1959.

DRVOTA, Mojmír. Základní složky filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1994.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 4. rozšíř. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. 143 s. ISBN 978-80-7331-230-5.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. 1. vyd. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. ISBN 80-86019-68-3 filmogr.

ARISTOTELÉS, př Kr- př Kr. Poetika. Praha: Gryf, 1993. 67 s. ISBN 80-85829-01-0.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz - pohyb. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. ISBN 80-7004-098-X.

DELEUZE, Gilles. Film 2 : obraz-čas. Praha: Národní filmový archiv, 2006. 371 s. ISBN 80-7004-127-7.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTF0005.html