UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Současná fotografie a umění 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TF0003 ZK 4
Garant předmětu:
Tereza Stejskalová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Tereza Stejskalová
Anotace:

Anotace:

Kurz představí rámcová témata spojující médium fotografie se současným uměním v návaznosti na přednášku Dějiny a teorie fotografie.

Jednotlivé semináře budou sledovat určitou chronologii, ale zejména tematickou souvislost. Doplní je návštěvy výstav a hostů. Vzhledem k otevřené povaze současného umění (na rozdíl od dějin umění), ale také v rámci množství možných přístupů bude seminář reagovat na konkrétní zájmy studentů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Moderní / současné / postsoučasné; Mediální / postmediální

-Identita, feminismus, queer, multikulturalismus, poskoloniální studia

-Kurátorství a klíčové výstavy současného umění

-Konceptuální a postkonceptuální umění

-Kolaborativní obrat, umělecké/fotografické skupiny

-Sociální obrat

-Umění a výzkum

-Nefotografie

-Dějiny budoucnosti, repolitizace současného umění

-Videoart a fotografie před internetem

-Fotografie po internetu

-Současná narativní fotografie a videoart

-Hudba a fotografie

-Archiv dnes

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s nejvýznamnějšími pojmy, díly a osobnostmi současné fotografie a jejich teoretické a kritické reflexe

-posílit studentovu schopnost vnímat umělecká díla v souvislostech současné kultury a politiky

-zdůraznit vazbu výtvarného umění k jazyku - k umělecké teorii, filozofii a kritice

-posílit dovednost interpretovat často složité významy současného umění

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-zorientovat se ve složitém terénu současného umění a fotografie

-rozpoznat klíčová díla současné fotografie, vyložit jejich význam a zařadit je do patřičných kulturních a společenských souvislostí

-porozumět způsobům teoretické a kritické reflexe současného umění

Studijní materiály:

Povinná:

Charlotte Cotton, The Photograph as Contemporary Art. Thames & Hudson 2014.

Vilém Flusser, Do univerza technických obrazů. Praha: OSVU 2001.

Lev Manovich, Jazyk nových médií. Praha: Karolinum 2016.

Geoffrey Batchen, Each Wild Idea; Writing, Photography, History. MIT Press 2002.

Doporučená:

Ariella Azoulay, Civil Imagination: A Political Ontology of Photography. Verso 2012.

Christoph Cox, Jenny Jaskey, Suhail Malik (Eds.)Realism Materialism Art. Sternberg Press 2015.

Tomáš Dvořák, Karel Císař, Co je to fotografie. Praha: Herrmann & synové 2004.

Karel Císař, Fotografie po konceptuálním umění. Sešity pro umění a příbuzné zóny 11/2011:

http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit11-cisar.pdf

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie. Praha: Fra 2013.

Václav Janoščík, Objekt. Praha: Kvalitář 2015.

David Korecký, ed. Médium kurátor, Role kurátora v současném umění. Praha: Agite / VŠUP 2009.

Francoise Laruelle, Koncept nefotografie. Praha: Fotograf 2013.

Brian O´Doherty, Uvnitř bílé krychle. Praha: tranzit 2014.

Hans Ulrich Obrist, Stručná historie kurátorství. Kutná hora: GASK 2012.

Tomáš Poszpiszil, Před obrazem. Praha: OSVU, 1998.

Domenico Quaranta, Beyond New Media Art. Brescia: LINK Editions 2013.

Jo-o Ribas (Ed.), In the Holocene. Cambridge: MIT 2015.

Kaja Silverman, The Miracle of Analogy, or The History of Photography, Part 1. Stanford University Press 2015.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTF0003.html