UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dějiny a teorie fotografie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TF0001 ZK 4
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Studenti se seznámí s dějinami fotografie, médií a vizuální kultury 19. století a současnými teoretickými a historickými přístupy k tématu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

?Úvod: teorie a dějiny fotografie

?Zrod technických obrazů

?Fotografický portrét a problém moderní individuality

?Metafory fotografie

?Technické obrazy v sociálních vědách

?Fotografie jako (vědecká) vizualizace

?Fotografické reprodukce uměleckých děl

?Technologická a sémiotická specifičnost fotografie

?Bezkamerová fotografie

?Konzultace témat seminárních prací

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

?seznámit studenta s nejvýznamnějšími pojmy, díly a osobnostmi fotografie 19. století a jejich dobové teoretické a kritické reflexe

?posílit studentovu schopnost vnímat umělecká díla v souvislostech dobové kultury a politiky

?zdůraznit vazbu výtvarného umění k jazyku ? k umělecké teorii, filozofii a kritice

?přitáhnout pozornost nejen ke kanonickým, ale také marginalizovaným osobnostem fotografie 19. století

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

?zorientovat se ve vývoji fotografie, umění a médií 19. století

?rozpoznat klíčová díla 19. století, vyložit jejich význam a zařadit je do patřičných kulturních a společenských souvislostí

?porozumět způsobům teoretické a kritické reflexe umění sledovaného období

Studijní materiály:

Povinná:

Jonathan CRARY, ?Modernizace vidění.? Teorie vědy, roč. 26, 2004, č. 2, s. 25?39.

John STAUFFER ? Zoe TRODD ? Celeste-Marie BERNIER, Picturing Frederick Douglass. An Illustrated Biography of the Nineteenth Century?s Most Photographed American, New York ? London: W. W. Norton & Co. 2015, pp. 8?55.

Geoffrey BATCHEN, ?Zviditelnění elektřiny.? in: T. Dvořák (ed.), Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU 2010, s. 215?232.

Howard S. Becker, ?Vizuální sociologie, dokumentární fotografie a novinářská fotografie.? in: Vizuální antropologie: klíčové studie a texty, Plzeň: ZČU 2015.

Thomas KEENAN, ?Counter-Forensics and Photography.? Grey Room, 2014, č. 55, s. 58?77.

Walter BENJAMIN, ?Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti.? Dílo a jeho zdroj, Praha: ODEON 1979, s. 17?47.

Winfried GERLING, ?Photography in the Digital.? Photographies, 2018, vol. 11, n. 2?3, p. 149?167.

Doporučená:

Anděl, Jaroslav (ed.). Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU, 2012.

Barthes, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa 1994 a Praha: Agite/Fra, 2005.

Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.

Batchen, Geoffrey. Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU, 2016.

Batchen, Geoffrey. Burning with Desire: The Conception of Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997.

Benjamin, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: ODEON 1979, s. 7?128.

Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004.

Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.

Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.

Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York ? London: Routledge, 2008.

Krauss, Rosalind. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge ? London: The MIT Press, 1986.

Mitchell, W. J. T. Teorie obrazu. Praha: Karolinum, 2016.

Nadar. Když jsem byl fotografem. Praha: NAMU, 2018.

Sekula, Allan. Photography Against the Grain. Halifax: The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984.

Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002.

Sturken, Marita ? Lisa Cartwright. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTF0001.html