UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dějiny a teorie materiálů 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0050 ZK 2
Garant předmětu:
Zuzana Bauerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Zuzana Bauerová
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem základních materiálů (textil, useň, papír, fotografické materiály, dřevo, kov, kámen apod.), s poukázáním na přesahy na další obory, např. technologické dějiny umění, technologie konzervování-restaurování atd. Historický kontext doplňují aspekty pochopení vztahů mezi strukturou materiálů v atomových a molekulárních měřítcích a jejich makroskopickými vlastnostmi. Studenty seznámí s klasifikací materiálů a vysvětlí, proč objekty, které lze roztřídit do stejné třídy materiálů, mají často podobné strukturální chování. Portfolio předmětu zahrnuje otázky pochopení procesů mechanických selhání materiálů, chemické a biologické degradace, jejich současného vnímání a přístupů k jejich interpretaci. Předmět představí i nové koncepty hlubšího porozumění základního fyzikálního, mechanického a strukturálního chování (nejenom historických) materiálů, změn jejich vlastností, jejich udržitelnosti, recyklace, upcyklace apod.

Výuka je realizována formou workshopů: každý je věnován konkrétnímu tématu a/nebo jednotlivým materiálům/skupinám materiálů, je vedena a intenzivně konzultována. Každý workshop sestává z: teoretické části (přednáška, představení problému) a praktické části (příklady z praxe, simulace a testování materiálů).

Na závěr semestru studenti připraví poster dle vědeckých náležitostí pro vybrané téma. Předmět je ukončen ústní a písemní zkouškou. Hodnocena je zejména docházka a aktivita studenta v průběhu semestrů při řešení dílčích zadání.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Textil a useň. 2. Fotografie a uměleckořemeslná díla z papíru. 3. Sklo, keramika, porcelán, kámen. 4. Obecné a drahé kovy a přírodní materiály. 5. Dřevo.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Výsledky učení:

Absolvent předmětu prokazuje:

Široké znalosti struktury materiálů, jejich základních vlastností a chování.

Porozumění změn vlastností a fyzikálního, mechanického a strukturálního chování materiálů.

Široké znalosti a porozumění historickému vývoji základních materiálů a jejich použití.

Porozumění možnostem využití výsledků identifikace a výzkumu (historických) materiálů pro uměleckou praxi a další disciplíny a obory.

Absolvent předmětu umí (má dovednosti):

Na základě rámcově vymezeného zadání použít některé základní výzkumné postupy při identifikaci materiálové podstaty díla a popsat její vývoj, vlastnosti a chování.

Na základě konkrétního zadání využívat metody simulace pro porozumění materiálové podstaty objektů.

Pomocí simulace vytvořit podmínky reálných dopadů alternatívních podmínek na materiály objektů, porozumět a předvídat selhání jejich strukturálních změn.

Zpracovat poster dle vědeckých náležitostí pro potřeby učení, studentských konferencí apod.

Pracovat s odbornou literaturou a historickými zdroji/dokumentací.

Rozvíjet komunikaci v oblasti dějin a teorie materiálů prostřednictví diskuse, týmové práce a prezentace projektů.

Absolvent předmětu je schopen (má kompetence):

Samostatně a odpovědně se rozhodovat v částečně známých souvislostech materiálové podstaty díla na základě rámcového zadání pro uměleckou praxi s přesahy do dalších oborů a disciplín.

S využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu odborně komunikovat v rámci multidisciplinárních týmů.

Studijní materiály:

Povinná:

Kopecká, Ivana - Nejedlý, Vratislav: Průzkum historických materiálů: analytické metody pro restaurování a památkovou péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2005.

Kubička, Roman - Zelinger, Jiří: Výkladový slovník malířství, grafika, restaurování, Praha: Grada Publishing: 2004

Novotná, Miroslava - Karhan, Jiří - Pechová, Dorothea: Metody instrumentální analýzy při průzkumu památek. Praha: STOP, 2001.

Doporučená:

Artioli, Gilberto (eds.): Scientific Methods and Cultural Heritage. An Introduction to the Application of Material Science to Archeometry and Conservation Science, Oxford University Press: New York: 2010.

Cauley R.A.: Corrosion of Ceramics and Composite Materials, Marcel Dekker, Inc. New York 2004.

Helebrant. A., Rohanová D., Kloužková A.: Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů. ÚSK VŠCHT Praha: 2011, elektronický učební text.

May, Eric - Jones, Mark (eds.): Conservation Science. Heritage Materials, RSC Publishing: 2006.

National Academy of Sciences: Scientific Examination of Art. Modern Techniques in Conservation and Analysis, The National Academy Press: Washington D.C.: 2003.

O´Connor, Sonia - Brooks, Mary M.: X-Radiography of Textiles, Dress and Realted Objects, Butterworth-Heinemann: 2007.

Stuart, Barbara H.: Analytical Techniques in Material Conservation, Wiley: 2007.

Vojtěch D.: Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006.

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem. Vědecké databáze typu Scopus nebo WoS, Zpravodaj STOP, e-Monumentika

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0050.html