UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Aktuální otázky oboru

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0049 Z 2
Garant předmětu:
Slávka Sobotovičová, Kristýna Péčová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Slávka Sobotovičová, Kristýna Péčová
Anotace:

Předmět umožňuje Katedře volného umění (případně jejím jednotlivým ateliérům) zařadit do výuky intenzivní přednášky i workshopy, jejichž náplň je odvíjena od témat a problematik, která jsou katedrou považována za aktuální. Vznik předmětu vychází z potřeby flexibilně reagovat na nové, teoretické či technické výzvy oboru. Pod vedením přizvaných externích odborníků studenti získávají nové znalosti, dovednosti a zkušenosti. Předmět dovoluje kombinovat praktická a teoretická cvičení, je prostorem pro krátkodobé experimenty i exkurze do dalších oblastí výtvarného umění, které nejsou ve škole (dostatečně) zastoupeny. Lekce se odehrávají na půdě školy, případně na pracovišti externisty. Výstup závisí na zaměření daného kurzu. Výuka může probíhat blokově, nebo kontinuálně napříč semestrem. Předmět je otevřen studentům napříč ateliéry a ročníky, což posiluje spolupráci a provázanost ateliérů KVU.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

seznámit studenta s aktuálními teoretickými a praktickými otázkami oboru;

seznámit studenta s novými výzvami oboru a inovativními přístupy odborníků z praxe.

Studijní materiály:

dle tématu

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0049.html