UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k současnému umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0048 ZK 4
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

V semináři současného umění diskutujeme možné podoby toho, co je označováno za současné umění. Soustředěný pohled věnujeme současnému umění, tak jak je aktuálně prezentováno v pražských galeriích. Společné návštěvy výstav jsou vždy uvozeny referátem, který pomocí vybrané literatury vytvoří konkrétní přehlídce širší teoretický kontext. Současné umění ukazujeme jako koncept kritický, který v sobě nese přesahy do společnosti jako takové

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Problematičnost označení ?současné umění?

-Kdo je to umělec?

-Role kurátora

-Umělecká instalace

-Médium v současném umění

-Malba v současném umění

-Zájem o minulost

-Pozice umělce

-Dokumentární přístupy

-Postkoloniální teorie

-Výstava

-Závěrečné shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-představit různorodé podoby současného umění

-popsat vztah současného umění ke společnosti

-procvičit četbu teoretických textů v angličtině

-podpořit studentovu schopnost slovně i písemně formulovat argumenty v rámci diskuse na dané téma

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-interpretovat současné umění

-psát anotace teoretických textů

-mluvit o vlastní práci ve vztahu k současnému umění

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Aktualizuje se každý semestr

Doporučená literatura:

Galerie Jelení 1999-2000, CSU 2010

Pavlína Morganová (ed.), Začátek století, Arbor vitae 2012

Ševčík - Morganová - Nekvindová - Svatošová (eds.), České umění 1980-2010, VVP AVU 2011

Atlas transformace, Tranzit.cz 2009

Barbora Kleinhamplová, Tereza Stejskalová, Kdo je to umělec?: Who Is an Artist?, AVU 2014

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0048.html