UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Exkurze

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0047 Z 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Exkurze probíhají formou katedrových zájezdů na zahraniční výstavy či bienále výtvarného umění, nebo formou pravidelných společných návštěv výstav a dalších kulturních akcí v České republice. Exkurze se věnují významným uměleckým dílům, osobnostem a událostem současnosti, poskytují přehled o aktuálním dění, zároveň slouží jako cvičení pro jejich reflexi, interpretaci a kritické zhodnocení. Během výuky bude konfrontována příprava studentů (studium literatury) a poznatky, které získali v průběhu svého studia, s výukou v terénu. Výstupem předmětu je buď ústní referát na zvolené téma, nebo písemná kritická reflexe.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-představit významná díla, umělce a výstavní počiny;

-rozvíjet standardní postupy interpretace uměleckého díla;

-poskytnout přehled o současném umění a aktuálním dění na výtvarné scéně u nás i v zahraničí;

-představit umělce, umělecká díla a kulturní události v sociálním a politickém kontextu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientace v aktuálním dění na výtvarné scéně;

-kriticky zhodnotit umělecké dílo;

-vnímat umělecká díla v širším výtvarném i politickém kontextu.

Studijní materiály:

Doporučená:

Helena Lorenzová - Taťána Petrasová - Rostislav Švácha - Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění I-VI, Praha 1984?2007

H. Foster - R. Kraussová - Y. A. Bois - B. Buchloh, Umění po roce 1900: Modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Praha 2007

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0047.html