UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Psáno o grafickém designu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0040 ZK 3
Garant předmětu:
Pavla Pauknerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavla Pauknerová
Anotace:

Anotace:

Uvažování o grafickém designu je diskutováno s využitím klíčových textů, které historicky definovaly povahu oboru. Vybírány jsou zejména texty samotných grafických designérů, formulované teze jsou provázány s představením jejich tvorby i širšího kontextu. Významná pozornost je věnována také diskusím současným (nová média, společenská odpovědnost designéra, participativní design, kolektivní inteligence, kritická vizualizace aj.). Přednáška je uspořádána chronologicky, ale historická východiska jsou průběžně doplňována aktuálními reflexemi a příklady.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Úvod

2. Počátky uvažování o krásné knize: Morris, Dyrynk

3. Avantgarda a koncept materiality: Marinetti, Warde, Lisickij

4. Konstruktivismus a společenský hlas: Rodčenko, Lisickij

5. Bauhaus a zrakový jazyk: Moholy-Nagy, Bayer / Typofoto: Teige

6. Nová typografie a mezinárodní typografický styl: Tschichold, Müller-Brockmann

7. Zrození korporátní kultury: Rand, Sutnar

8. Systémové přístupy k designu: Gerstner

9. Postmodernismus a typografie jako diskurz: Weingart, McCoy, Lupton

10. Revoluce odpovědnosti: Barnbrook, van Toorn, Lasn

11. Designer as Author, Designer as Producer: Rock, Lupton

12. Otevřený konec

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

Cílem předmětu je posilovat schopnost studentů důkladně porozumět diskutovaným textům a jejich vztahu k dějinám disciplíny. Průvodním cílem je motivovat studenty, aby průniky mezi grafickým designem (resp. příbuznými obory) a oborovou teorií hledali poučeně, sebejistě, tvořivě, ale vždy kriticky.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-Prokázat dovednosti spojené s kritickým čtením textů.

-Přispívat k diskusi o teoretických textech.

-Nahlížet souvislosti mezi teoretickým materiálem a historií i současnou praxí grafického designu.

-Identifikovat texty, které jsou z hlediska vývoje disciplíny klíčové.

-Rozpoznat témata, která se v reflexi grafického designu objevují repetitivně.

-Nahlížet historický materiál v aktualizované perspektivě, ovlivněné pozdějšími diskusemi, praxí a technologickým kontextem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Helen Armstrong (ed.), Graphic Design Theory, New York 2009.

Doporučená literatura:

Helen Armstrong (ed.), Digital Design Theory, New York 2016.

Andrew Blauvelt, Ellen Lupton (eds.), Graphic Design: Now in Production, Minneapolis 2011.

Giorgio Camuffo, Maddalena Dalla Mura (eds.), Graphic Design Worlds / Words, Milano 2011.

Philip B. Meggs, Meggs' History of Graphic Design, Hoboken 2011.

Triggs Teal, Graphic Design Reader, New York 2019.

Henry Hongmin Kim (ed.), Graphic Design Discourse: Evolving Theories, Ideologies, and Processes of Visual Communication, New York 2018.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0040.html