UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dějiny komiksu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0038 Z 1
Garant předmětu:
Pavel Kořínek
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavel Kořínek
Anotace:

Semestrální přednáškový cyklus Dějiny komiksu 1 se zaměřuje na historii domácí obrazoslovní sekvenční narace před rokem 1964 na pozadí světových dějin komiksu, ale též místního kulturního a politického vývoje. Největší pozornost je věnována přibližně letům 1919-1949, kdy se obrázkový seriál v místních podmínkách rozvíjel nejdynamičtěji, tematizovány však jsou i definiční otázky osamostatňování a vyčleňování se komiksu od ostatních karikaturních (a) sekvenčních, tiskem šířených obsahů. Pro klíčové dekády 20. - 40. let se pak přednášky zaměří i na mezinárodní a intermediální vazby českého komiksu, který tak bude vtažen do širšího kontextu populární (komerční) české vizuální kultury (často určené dětem či mládeži).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Proč a kdy je „komiks“; 2. Počátky obrazoslovní sekvenční narace v českojazyčném tisku druhé poloviny 19. století; 3. Rodící se obrázkový seriál prvních dvou dekád 20. století; 4. Josef Lada, autor českého komiksu; 5. Periodizace a základní delineace světového komiksového dění první poloviny 20. století; 6. Formáty, žánry, platformy meziválečného českého komiksu; 7. V kontaktu se světem: globální prostor dětské popkultury (Felix, Mickey, Punťa); 8. Rychlé šípy jako evoluční milník; 9. Protektorátní osudy českého komiksu; 10. 1945-1948: Krátké nadechnutí; 11. „Nekrofilní obludnosti, které jako by ani nevyráběli lidé“: zbytky komiksu a jeho kritika v letech padesátých; 12. První kroky k resuscitaci (počátek 60. let).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-detailněji studenta seznámit s dějinami domácího komiksu před rokem 1964 a jeho nejvýraznějšími směry, osobnostmi a díly

-rozvíjet schopnost intertextualizace a kontextualizace komiksu coby ústrojné součásti místní vizuální a popkulturní krajiny

-nabídnout a na příkladu předvést rozličné interpretační a analytické techniky, využitelné při zkoumání komiksového textu (např. formální kompoziční analýza, close reading, analýza sekvenciality a seriality)

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v základních souřadnicích vývoje českého komiksu;

-rozpoznat, interpretovat a usouvztažnit základní díla domácího „obrázkového seriálu“;

-porozumět globálním vazbám domácího komiksu i jeho místním specifikám;

-identifikovat motivické či tematické proudy, táhnoucí se napříč domácí tradicí komiksové formy;

-rozlišit psíka Punťu od medvídka Chundeláčka.

Studijní materiály:

Tomáš Prokůpek - Pavel Kořínek - Martin Foret - Michal Jareš: Dějiny československého komiksu (1. díl, 1900?1964). Akropolis, Praha 2014;

Helena Diesing: Český komiks 1. poloviny 20. století. Verzone, Praha 2011;

Tomáš Prokůpek - Martin Foret: Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století. Akropolis, Praha 2016;

Scott McCloud: Jak rozumět komiksu. BB/Art, Praha 2008

Brian Walker: The Comics Before 1945. Harry N. Abrams, New York 2004.

Jared Gardner: Projections. Comics and the History of Twenty-First-Century Storytelling. Stanford University Press, Stanford 2012.

Další literatura bude doplňována v průběhu kurzu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0038.html