UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Současný design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0036 ZK 3
Garant předmětu:
Pavla Pauknerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavla Pauknerová
Anotace:

Přednáška se zaměřuje na nejaktuálnější přístupy k produktovému a grafickému designu, v jejichž jádru nestojí výsledný produkt či vizuální artefakt, ale spíše uvažování o proměnách technologické, mediální a kulturní krajiny. Dopady nových technologií, výrobních a distribučních nástrojů na současnou designérskou praxi budou zkoumány prostřednictvím příkladů i s odkazem na doprovodné diskuse z dalších disciplín. Kurz se pokouší postihnout zjevnou probíhající proměnu chápání designu a oproti ustálenému pojetí založenému na individuálním autorství a hromadné výrobě k němu přistupuje spíše jako k měřítku, systému, rámci, infrastruktuře, tj. jako ke strategické síle, která má zásadní vliv na charakter našeho hmotného i nehmotného prostředí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Metody a nástroje.

2. Pravděpodobné budoucnosti. Designérské fikce, spekulativní a kritický design.

3. Design a příroda. Biodesign, biomimetika. Next nature, hypernature, open nature, broken nature. Antropocén.

4. Věci v síti. Internet věcí, spimes, blogjets.

5. Intimní technologie. ?Rozšířená? těla, roboti, kyborgové, human+

6. Otevřené dialogy. Digitální řemeslo, parametrizace, hromadná zakázková výroba, open hardware, participativní design.

7. Pomalost. Neevropské pojetí designérské tvorby. Životní cyklus věcí. Radikální hmota.

8. Dobrý a zlý. Design pro zbylých 90%, občanská participace. Design a násilí. Datový dohled.

9. ?Radikální technologie?.

10. Dvanáct nezvratitelných proměn.

11. Design na hraně. Extrémy, expanze, explorace. Design po životě.

12. Systémový a tranzitivní design.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

Sledovat aktuální technologické proměny a výzvy relevantní ve vztahu k (široce definované) doméně designu

Aplikovat přehled o těchto aktuálních proměnách při uvažování o vlastních designérských projektech i o povaze ?designu?

Přispívat do diskuse vlastními odbornými podněty

Definovat vlastní preferovanou roli v proměňující se designérské krajině

Identifikovat nové příležitosti a specializace, které se v designérské profesi v současnosti otevírají

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0036.html