UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Historie a současnost textilní tvorby 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0031 Z 2
Garant předmětu:
Vlastimil Havlík
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Vlastimil Havlík
Anotace:

Předmět je věnován pohledům do dějin textilní tvorby, a to v rovině dějin hmotné kultury a techniky a dějin užitého, respektive volného umění. Pozornost je věnována zejména předindustriálnímu a protoindustriálnímu období. Pojmy textil - textilní tvorba - textilnictví - textilie jsou v předmětu chápány poměrně široce, jako s výrobou textilu spjaté pracovní a tvůrčí činnosti, při nich používané pomůcky, nástroje, stroje, stavby..., vytvářené, zpracovávané a ztvárňované textilní suroviny a výsledky uvedených výrobních a tvůrčích aktivit.

Základem výuky jsou přednášky k daným tématům (viz níže), spojené s prezentací pramenů a literatury k tématu (odborné publikace, různé tiskoviny), s aktualitami z tuzemské i zahraniční textilní tvorby, popřípadě s návštěvou některé paměťové instituce.

1. semestr

Cílem přednáškového bloku je poskytnout studentům základní informace o počátcích textilní výroby a tvorby, respektive o potiskování textilií.

Textilnictví v počátcích lidské existence (od mladého paleolitu po mladší dobu železnou) - podmínky pro uchování organických materiálů, svědectví hmotných (přímých i nepřímých) a ikonografických pramenů. Tvorba textilií a její doklady z českých zemích (pravěk, raný středověk). Významné evropské textilní památky (tkaniny, výšivky) z raného, vrcholného a pozdního středověku. Evropský textilní tisk a doklady jeho vývoje z raného, vrcholného a pozdního středověku, z protoindustriálního a industriálního odobí. Nejznámější druh rezervového (negativního) textilního tisku - modrotisk. Vzorkařství - výroba forem pro ruční a mechanizovaný textilní tisk a dřevených reliéfních válců pro mechanizovaný textilní tisk.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, prameny a literatura

2. Nejstarší (pravěké) doklady textilní výroby ve světě (podmínky pro uchování textilií, přímé /a nepřímé/ doklady textilní výroby od paleolitu po mladší dobu železnou)

3. Doklady textilní výroby v 6. ? 12. století (Evropa, včetně českých zemí)

4. Doklady textilní výroby ve 13. ? 15. století (Evropa, včetně českých zemí

5. Zdobení textilií pomalováváním a rezervovými technikami

6. Evropský textilní tisk do konce 16. století

7. Evropský textilní tisk od počátku 17. do poloviny 19. století

8. Evropský textilní tisk od poloviny 19. do konce 20. století

9. Modrotisk

10. Vzorkařství

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je poskytnout studentům základní informace o počátcích textilní výroby a tvorby, respektive o potiskování textilií.

Studijní materiály:

Březinová, H.: Doklady textilní výroby v 6. - 12. století na území Čech, Moravy a Slovenska. In: Památky archeologické, 86, 1997, s. 124-179

Březinová, H.: Textilní výroba v českých zemích ve 13. - 15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Praha - Brno 2007

The Cambridge history of western textiles I a II (editor D. Jenkins). Cambridge 2003

Clottes, J. - Půtová, B. - Soukup, V.: Pravěké umění. Evoluce člověka a kultury. Praha 2011

The illustrated history of textiles (edited by M. Ginsburg). London 1991

Jiřík, F. X.: O látkách potisknutých. Praha 1911

Kasper, K.: Bunter Traum auf gewebtem Grund: aus der Wunderwelt des Stoffdrucks. Berlin[194-?]

Klápště, J.: Historie vyšitá vítězi od Hastingsu. Dějiny a současnost, 17, 1995, č. 6, s. 5-10

Kostelníková, M.: Počátky textilní výroby v Čechách a na Moravě do 11. století podle archeologických nálezů. In: Z dějin textilu 9, Ústí nad Orlicí 1985, s. 7?36

Lutovský, M. Bravermannová, M.: Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů. Praha 2007

Morant, H.: Dějiny užitého umění od nejstarších dob do současnosti. Praha 1983

Od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha 1999

Opravil, E.: Z historie lnu a konopě v našich zemích a ve Střední Evropě podle archeologických nálezů. In: Lnářský průmysl 5, Trutnov 1984, s. 35?51

Parshall, P. Schoch, R.: The Sion Textile (Legend of Oidipus). In: Origins of European Printmaking. Fifteenth - Century Woodcuts and Thein Public. Washington, National Gallery of Art 2005 - Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum 2005 - 2006, s. 62/67

Pávek, M.:¨Textilní výroba v historickém přehledu. I. a II. díl. Praha 1971 a 1972

Pechová, O.: Chebské antependium. In: Umění 13. století v českých zemích. Praha 1983, s. 437-453

Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury. Díl I/1, I/2, II/1, II/2. Praha 1985 a 1995

Poppová-Urbanová, K.: Prehistorický textil - možnosti a příčiny dochování. In: Restaurování archeologického textilu. Praha 2008, s. 6?10

Poppová-Urbanová, K.: Haute Couture. 0 - 600 A.D. Praha 2009

Rileyová, N.: Dějiny užitého umění. Vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha 2004

Roup, R. ? Weigl, B.: Potiskování textilií. Praha 1965

Stadler, M.: Dějiny textilního tisku. In: Věci a lidé, 2, 1951, č. 5 ? 6, s. 193 - 219

Tietzl-Strödel, M.: Das Egerer Antependium. In: Kunst in Eger. München - Sien 1992, s. 248 -258

Urbanová, K. a Půlpán, J. „Tonda“: Oblékání pravěku. 2016

Urbanová, K. a kol.: Po nitkách do minulosti: stuhy tkané rokem. 2017

Urbanová, K. a kol.: Textilní plodiny a jejich využití v mladší dobe železné, móda a odívání. 2012

Zeminová, M.: České gotické výšivky a jejich objednavatelé. Umění a řemesla, 1978, č. 2, s. 23-29

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0031.html