UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Kapitoly z populární kultury

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0029 ZK 3
Garant předmětu:
Pavel Turek
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavel Turek
Anotace:

Kurz představuje vybrané významné projevy a témata v populární kultuře posledních padesáti let. S ohledem na vizuální zaměření posluchačů a posluchaček v případových studiích analyzuje kořeny více či méně explicitně předpokládaného kánonu současné globální popkultury coby zdroje a kontextu jejich budoucích praxí. V tom smyslu klade důraz na porozumění situace producentů v kulturním průmyslu, fungování a dopadů jejich činnosti. Ačkoli předmětem výkladu není v první řadě teorie, vedle sociálně-historického objasnění vzniku daných fenoménů a jejich formálních rysů uvádí přednášky do základních problémů studia populární kultury a naznačují odpovídající přístupy a pozice s důrazem na rozvoj schopností kritického myšlení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, vymezení tématu kurzu, základní pojmy, podstata a principy populární kultury

2. Koncepce cool a co to byl hipster

3. David Bowie, performance, gender a sexualita

4. Michael Jackson, postmoderna a video

5. Stylové časopisy od The Face po Butt a dál

6. Klubové kultury

7. Peter Saville, Raf Simons, rasa, vkus, třída, luxus a spotřeba

8. Pornografie a mainstreaming

9. Beyoncé, Frank Ocean, album a seriál

10. Björk, příroda a mentální upload

11. Od Východu na Západ a zpět

12. Ukončení kurzu, závěrečný test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s určujícími jevy populární kultury posledního půlstoletí a současnými možnostmi jejich výkladů coby rámcem, v němž se budou pohybovat a potenciálně se podílet na jeho formování

Poodhalit významový repertoár populární kultury a nabídnout nástroje k jeho kritickému zhodnocení, příp. posouzení formálního a obsahového rejstříku vlastní tvorby

Ukázat populární kulturu jako všední, nevyhnutelné prostředí dnešního městského způsobu života, svou povahou ovšem nebanální, problematické, významově otevřené, jako podstatného nositele ideologie a hodnot.

Posílit kritickou reflexi práce v užitém kontextu a schopnost analyticky uvažovat o každodenní kultuře, nejen z pozice spotřebitelů, ale především budoucích profesionálních producentů mediálních obsahů

Výsledky učení:

Úspěšný absolvent by měl být schopen:

Určit a kriticky zhodnotit význam, konstrukci a dopady charakteristických jevů populární kultury po roce 1968

Definovat vybraná témata a díla, která v této oblasti sehrála konstitutivní úlohu a zmapovat jejich vznik

Informovaně posoudit vlastní konzumaci a produkci obsahů v každodenní kultuře, identifikovat možné zdroje svojí práce a zařadit ji do širších společenských souvislostí

Studijní materiály:

Storey, John. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. London, New York: Routledge, 8. vydání, 2018.

Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2018.

Fiske, John. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2018.

Coupland, Douglas. Generace X: vyprávění pro akcelerovanou kulturu. Praha: Volvox Globator, 1999.

Basar, Shumon, Douglas Coupland a Hans Ulrich Obrist. The Age of Earthquakes: A Guide to the Extreme Present. New York: Blue Rider Press, 2015.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0029.html