UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Proměny úpravy obsahu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0028 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Předmět Proměny úpravy obsahu II. seminární formou volně naváže

na první přednáškovou část předmětu a pokusí se společně se studenty promýšlet

jak obecnější témata spojená s úpravou obsahu (Systematický design? Co zbylo z nové typografie?),

tak s jejími praktickými prvky (čtení, koláž, kontrast, barva, tranformace atp.).

Pro splnění předmětu se předpokládá příprava na hodinu a aktivní účast na ní.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Tematické okruhy se přizpůsobují skladbě studentů, kteří mají předmět v daném semestru zapsán, zohledňují jejich zájmy a zkušenosti, ateliérová semestrální zadání i aktuální oborové dění. Osnova předmětu se proto bude průběžně obměňovat. Příklad osnovy:

1. Zahájení cyklu.

2. Náhrobek a pomník.

3. Nelineární texty.

4. Technologizace slova.

5. Věci denní spotřeby.

6. Knihy kdysi, knihy dnes, knihy později.

7. Vizuální gramatika.

8. Statistická vizualizace.

9. Design a politika.

10. Mezinárodní, univerzální a globální.

11. Rozhraní.

12. Uzavření cyklu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

Přednáška je koncipována jako páteřní oborový předmět pro studenty katedry Grafiky, který doplňuje výuku zaměřenou na dějiny výtvarného umění o témata, jež jsou relevantní ve vztahu k jednotlivým grafickým specializacím (úprava informací, tvorba písma, ilustrace aj.).

-zasadit proměny „grafického designu“ do technologického a mediálního rámce, a nenahlížet je tedy z pohledu vizuality, ale spíše z hlediska procesů, jimiž je grafická práce díky své aplikované povaze vázána;

-vytvořit diskusní zázemí a prostor pro živou rozpravu nad okruhem problémů, které studenti sami pomohou definovat.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-chápat historické, vývojové a technologické návaznosti jednotlivých specializačních či tematických okruhů;

-vlastní analytické a interpretační práce;

-klást otázky, diskutovat o tématech vázaných na současný stav oboru a na specifika jednotlivých specializací;

-získané poznatky uplatnit ve vlastní tvůrčí práci, kterou zároveň dokáže zařadit a vymezit v kontextu současné oborové topografie grafického designu, jejích rozličných podob a aspirací.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Helena Bendová - Matěj Strnad (eds.), Společenské vědy a audiovize, Praha 2014.

Andrew Blauvelt - Ellen Lupton (eds.), Graphic Design. Now in Production, Minneapolis 2011.

Martin Lister, New Media. A Critical Introduction, London 2009.

Nicholas Mirzoeff, Úvod do vizuální kultury, Praha 2012.

Nicholas Mirzoeff, Jak vidět svět, Praha 2019.

Norman Potter, Co je designér: věci, místa, sdělení, Praha 2018

Bruce Sterling, Vytváření věcí, Praha 2019.

Meenashi Gigi Urham - Douglas M. Kellner (eds.), Media and Cultural Studies. Keyworks, London 2012.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0028.html