UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Galerie 207 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0025 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Galerie 207 je veřejná galerie zaměřena na současné vizuální umění a fungující na UMPRUM v Praze od roku 2008. Výukovým programem pro uměleckou prezentaci, kurátorství, teorii umění a kritické psaní se Galerie 207 stala od roku 2011.

Za dvanáctiletou existenci se v kurátorské a pedagogické roli vystřídalo na osm osobností. (Marek Meduna a Milan Salák, Luděk Rathouský, Edith Jeřábková a Blanka Švédová, Václav Magid, Pavel Sterec a současný kurátor a pedagog předmětu Petr Krátký.)

Galerie svým charakterem navázala na galerijní model předchozí dekády malých neformálních komunitních prostorů s častou periodicitou výstav, která v případě Galerie 207 byla definována na jeden týden. Po dvanácti letech existence, tak proběhlo přes 220 výstav.

Provoz galerie je uskutečňován ve spolupráci kurátora a galerijního týmu tvořeného studenty UMPRUM. Kurátor a galerijní tým se společně podílejí na koncipování programu a na praktické realizaci výstav, jejich propagaci, dokumentaci a kritické reflexi.

Galerie nedisponuje v rámci budovy školy stálým prostorem, který se tak periodicky mění. Výstavní prostor Galerie 207 se po deseti letech fungování opět vrátil do svého mateřského ateliéru č.207. Galerie je přesnou kopií prostoru, ve kterém začínala.

V zimním semestru akademického roku 2020/ 2021 se z části uskuteční program, který byl v minulém semestru z důvodu uzavření školy, jako preventivního opatření vlády ČR proti šíření koronaviru, nerealizovaný. Můžete se těšit na výstavy jak českých, tak zahraničních autorů. Svoji tvorbu nám představí například sicilský umělec Riccardo D? Avola-Corte, jehož výstava bude ve stejném termínu doprovozena ještě jednou prezentací ve The B?hal Fejér Institute, známého též jako Vila P651 nebo ruský umělec Vladimir Omutov. Výstavní sezonu pak zahájí svojí prezentací student ateliéru Fotografie, Matěj Kos.

Kontakt na pedagoga

MgA. Petr Krátký, kurátor a vyučující předmětu

+420 734 157 556

pkratky@vsup.cz

207galerie@gmail.com

https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-207

Požadavky:
Osnova přednášek:

Výuka probíhá každé úterý a řídí se cykly výstavních projektů. Vernisáže výstav v ateliéru č. 207 od 17:30 do 20:30 a následující úterý prezentace autora v učebně č. 411 od 16:10 do 17:40 doprovozená komentovanou prohlídkou výstavy a její dernisáží.

06. 10. 2020 v 16:10 v učebně c?. 411 ? úvodní hodina, sestavení galerijního týmu

13. 10. 2020 v 17:30 v ateliéru č. 207 - vernisáž výstavy Matěje Kose

20. 10. 2020 v 16:10 v učebně c?. 411 ? prezentace, komentovaná prohlídka, dernisáž

27. 10. 2020 v 17:30 v ateliéru č. 207 ? vernisáž výstavy Riccarda D? Avola-Corte

03. 11. 2020 v 16:10 v učebně c?. 411 ? prezentace, komentovaná prohlídka, dernisáž

10. 11. 2020 v 17:30 v ateliéru č. 207 ? vernisáž výstavy Sofie Tobiášové a Mashy Koftun

18. 11. 2020 v 16:10 v učebně c?. 411 ? prezentace, komentovaná prohlídka, dernisáž

24. 11. 2020 v 17:30 v ateliéru č. 207 ? vernisáž výstavy Světlany Malinové

01. 12. 2020 v 16:10 v učebně c?. 411 ? prezentace, komentovaná prohlídka, dernisáž

08. 12. 2020 v 17:30 v ateliéru č. 207 ? vernisáž výstavy Vladimira Omutova

15. 12. 2020 v 16:10 v učebně c?. 411 ? prezentace, komentovaná prohlídka, dernisáž

O aktuálním programu Galerie 207 budou studenti průběžně informováni na hodinách výuky, prostřednictvím školního emailu, sociálních sítí a tištěných propagačních materiálů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Galerie 207 názorně seznamuje studenty se základními principy a strategiemi galerijního provozu, prostřednictvím možnosti se reálně podílet na jejím fungování.

Studijní materiály:

https://bookstore.artmap.cz/cs/5543-galerie-207-petr-kratky-ed

http://cz.tranzit.org/cz/publikace/0/publication/brian-odoherty-uvnit-bl-krychle-inside-the-white-cube

http://www.tranzitdisplay.cz/cs/bookstore/transit_series/navigace/nicolas-bourriaud-postprodukce

https://www.kosmas.cz/knihy/213370/zpusoby-videni/?gclid=CjwKCAjw6ZLOBRALEiwAxzyCWxii5blmoRt8mPZGBLWPPt1Ru2BWQU-qm1L5AK8emHOcQfhhXppfJhoCsbMQAvD_BwE

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0025.html