UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Současná teorie umění

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0023 ZK 3
Garant předmětu:
Karel Císař
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Karel Císař
Anotace:

Přednáškový kurs bude sledovat vývoj filozofie a teorie umění ve druhé polovině 20. století, se zaměřením na recepci kontinentální filozofie v díle amerických výtvarných teoretiků. Pokusí se jej vyložit na základě odlišných reakcí na formalismus Clementa Greenberga, jak byly formulovány z pozic sociální teorie, psychoanalýzy, formalismu a poststrukturalismu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Sociální teorie, psychoanalýza, formalismus a poststrukturalismus jako metody výkladu i inspirační zdroje umění 20. a 21. století; 2. Formalismus Clementa Greenberga a americká modernistická malba; 3. Formalistická kritika minimalismu Michaela Frieda; 4. Rosalind Krauss: vertikální, horizontální a beztvaré v postminimalismu; 5. Rosalind Krauss: stopa, znak a index u Marcela Duchampa a v umění 60.-70. let; 6. Benjamin Buchloh: sociální teorie umění a institucionální kritika; 7. Hal Foster: neo-avantgarda a dějiny umění; 8. Craig Owens: reprezentace, přivlastnění a moc; 9. Benjamin Buchloh: soupeřící postmodernismy: poststrukturalistický a neokonzervativní; 10. Retroperspektiva, archivní impuls a migrace forem v současném umění; 11. Umění v postmediální době, 12. Umělci Inc.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Kurs si klade za cíl na základě četby vybraných textů a analýzy uměleckých děl představit sociální teorii, psychoanalýzu, formalismus a poststrukturalismus jako metody výkladu i inspirační zdroje umění 20. a 21. století. Posluchačky a posluchače vede k tomu, aby byli svou tvorbu schopni nahlížet z odlišných teoretických pozic.

Studijní materiály:

H. Foster, R. Kraussová, Y.-A. Bois, B. Buchloh, Umění po roce 1900. Modernismus, Antimodernismus, Postmodernismus, Bratislava, 2007.

L. Kesner, (ed.), Vizuální teorie, 2. vyd., Praha, 2005.

T. Pospiszyl, (ed.), Před obrazem, Praha, 1998.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0023.html