UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

České umění 2.poloviny 20.století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0022 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Přednášky představují hlavní tendence poválečného umění v Československu. Kromě kanonických autorů a autorek se zaměřují i na méně známé osobnosti. K vystižení lokální specifičnosti jsou využívány srovnávací příklady ze západních dějin umění i ze zemí východního bloku. Velký důraz je kladen na situování československého poválečného umění do geopolitického kontextu studené války. Kromě výtvarného umění se výklad okrajově dotýká i příkladů z příbuzných disciplín (literatura, film, architektura, design).

Požadavky:

Atestace má formu písemného testu o dvou částech. První se týká látky probírané na přednáškách a druhá domácího studia vybrané knihy, knižní kapitoly nebo článku.

Osnova přednášek:

1. 1945-1948. Kulturní situace po 2. světové válce. Zahraniční výstavy v Československu a jejich ideologický souboj.

2. Socialistický realismus. Metafora ideologické elektrifikace. Rozšiřování socialistického realismu ve východním bloku. Principy kolektivního autorství a totálního uměleckého díla (B. Groys).

3. Tání, odmäk, odwilż, otěpel. Různé varianty a intenzity politické a kulturní destalinizace. Vznik tvůrčích skupin (Máj 57). Expo 58 v Bruselu.

4. Abstraktní umění. Historické a ideologické překážky pro rozvoj abstraktního umění v Československu. Abstrakce v užitém umění.

5. Informel. Vznik pojmu „l'informe“ ve Francii (G. Bataille) a jeho (dez)interpretace v Československu. Konfrontační výstavy.

6. Konstruktivismus. Skupina Křižovatka. Nová citlivost. Technologický optimismus. Kybernetika a umění. Konstruktivní tendence (J. Padrta).

7. Experimentální poezie. Vztah textu a obrazu. Pozice Československa v mezinárodní síti experimentálního umění. Hiršal ? Grögerová.

8. Dematerializace. Proces odhmotňování uměleckého díla na Západě (L. Lippard) a jeho lokální varianty.

9. Akční umění a konceptuální umění. Problematický přenos progresivních uměleckých forem do lokálního prostředí. Romantický konceptualismus?

10. Nová figurace. Obraz člověka u Marxe. Fenomenologická filozofie. Technika otisku. Ženské umění? Reflexe Jana Palacha ve výtvarném umění

11. Postmoderna. Postmoderna jako kulturní logika pozdního kapitalismu (F. Jameson) a paradox postmoderního umění ve východním v bloku.

12. 1989. Generační propojení výtvarného umění, divadla, hudby, tance, filmu, grafického designu. Role kultury při sametové revoluci.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Z přednášek by měl student získat základní orientaci v poválečném československém umění včetně historického a geografického kontextu. Kromě všeobecného přehledu by měl být schopný ke zvolenému tématu dohledat relevantní literaturu a prostudovat ho více do hloubky. Na to se zaměří závěrečná atestace.

Studijní materiály:

Povinná:

Rostislav Švácha ? Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění V: 1939-1958, Praha 2005.

Rostislav Švácha ? Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 2: 1958-2000, Praha 2007.

Doporučená:

Piotr Piotrowski, In the Shadow of Yalta: Art and Avant-Garde in Eastern Europe, 1945-1989, London 2009.

Jindřich Chalupecký, Nové umění v Čechách, Jinočany 1994.

Jiří Ševčík ? Pavlína Morganová ? Dagmar Dušková (eds.), České umění 1938-1989. Programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001.

Vít Havránek (ed.), Akce, slovo, pohyb, prostor, Praha 1999.

Tomáš Pospiszyl, Asociativní dějepis umění, Praha 2014.

Tomáš Pospiszyl, Srovnávací studie, Praha 2005.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0022.html