UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafický design 20. století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0021 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Předmět představuje zásadní změny v grafickém designu 20. století, a to ve vztahu ke zvuku a znaku. Soustřeďuje se na avantgardy první poloviny 20. století, které tento nastavily nová pravidla sdělování i vnímání. Předmět se zabývá také běžnou praxí vizuální komunikace ve vztahu k dobovým technologiím a experimentům.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Hlavní témata:

1. Avantgardy 1900-1939, iniciace nových přístupů a jejich medializace: Poezie - uvolnění slov a písmen na potištěné straně jako zlom v chápání typografie, vztah fonetického a vizuálního aspektu znaků. Efektivní komunikace: konstruktivismus, Bauhaus, Jan Tschichold, Devětsil, Teige. Architektura knihy: Muzika, Sutnar, Rossmann ad.

2. Emigranti Bauhausu v USA a situace v Evropě (1939-1950s): Grafický design jako koncept vyřešení sociálních a komunikačních problémů v oblasti firemního provozu, vědy a kultury. Mezinárodní styl v grafickém designu, paralely s architekturou. Informační architektura. Český grafický design v komunistické ideologii: protichůdný koncept Oldřicha Hlavsy a Františka Muziky. Socialistický realismus a jeho přivlastnění „krásné“ typografie. Grafický design jako optické řešení.

3. Kritika modernismu a digitální věk: Písmo jako subjektivní výraz; nová vlna a zpochybnění čitelnosti znaků; grafický design jako jazyk interpretace (vztah k dekonstruktivismu); demokratizace profese a diskuse na téma ženy-designérky; situace v Čechách: písmo jako výraz politického a kulturního protestu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s koncepčními kořeny moderního grafického designu, ukázat proměnu komplexního vnímání v dominanci vizuálních vjemů a vliv této proměny na tvorbu grafického designéra;

-ukázat souvislost grafického designu s moderními vizuálními médii, zejména fotografií a filmem, a s koncepty moderní architektury;

-interpretovat roli písma a obrazu v měnících se historicko-politických podmínkách moderní doby.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v historii grafického designu 20. století;

-prokázat pochopení přínosu jednotlivých osobností české a světového grafického designu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zdeno Kolesár: Kapitoly z dějin grafického designu. Bratislava 1996

Dějiny českého výtvarného umění. I- IV. Praha, Academia.

Eric Gill, Esej o typografie, Praha Rubato, 20114

Richard Hollis, Stručná historie grafického designu. Praha Rubato, 2015

Iva Knobloch-Radim Vondráček (ed.), Design v českých zemích 1900-2000, Praha 2016

Doporučená literatura:

Jan Tschichold: Die Neue Typografie. Berlin 1928

Ladislav Sutnar: Visual design in Action. New York, Hastings House 1961

Český funkcionalismus. Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum 1977

Philip Meggs: History of Graphic Design. New York, Viking Penguin Books 1983

Richard Hollis: Graphic Design - Concise History, Thames and Hudson 1994.

Dějiny českého výtvarného umění. I- IV. Praha, Academia.

Jaroslav Anděl: Avant garde Page Design. New York, D.G.E. 2000.

Design Literacy. Understanding Graphic Design. Ed. By Steven Heller and K. Pomeroy. New York, Alworth Press 1997

Rick Poynor: Typography now 1-3. London, Booth-Clibborn Editions 1991-1996

Zdeno Kolesár: Kapitoly z dějin grafického designu. Bratislava 1996

Ellen Lupton: Mixing Messages. Graphic Design in Contemporary Culture. New York, Cooper-Hewitt National Design Museum 1996

Jindřich Toman: Fotomontáž tiskem. Praha, Kant 2008.

Lászlo Moholy-Nagy: Od materiálu k architektuře. Praha, Triáda 2002.

Iva Janáková (ed.), Ladislav Sutnar, Argo-UPM 2003

Barbora Tylová (ed.), Oldřich Hlavsa. Jde o to, aby o něco šlo, Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová ? Akropolis, 2015

Marta Sylvestrová (ed.), Zdeněk Rossmann, MG 2016

Iva Knobloch-Radim Vondráček (ed.), Design v českých zemích 1900-2000, Praha 2016

Paul Stirton, Jan Tschichold and the New Typography, New York 2018

Petra Dočekalová, (ed.), Jaroslav Benda, Praha UMPRUM, 2019

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0021.html