UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Teorie módy

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0019 ZK 3
Garant předmětu:
Helena Jarošová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Helena Jarošová
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na t e o r e t i c k o u reflexi oděvní tvorby, módy, těla a příbuzné otázky v rozmezí 19. až 20. století. Poskytnou představu o procesu autonomizace , institucionalizace a spiritualizace módy ? přímých i nepřímých podmínek ustavení módy jako předmětu vědeckého zkoumání a tudíž i současných fashion studies, čili modologie, z hlediska věd mezioborového předmětu zkoumání.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod I. Autonomizace a institucionalizace módy.

2. Úvod II. Spiritualizace módy, přínosy dandysmu 19.st. a vybraných děl Honoré de Balzaka a Charlese Baudelaira.

3. Klasikové sociologie módy: Gabriel Tarde,Thorstein Veblen, Georg Simmel,Herbert Blumer.

4. Dokončení ?klasiků?,shrnutí základních přínosů. Místo módy v současné sociologii.

5. Gilles Lipovetsky, ?úděl módy v moderních společnostech? a jeho ?dovršená móda?.

6. Marc-Alain Descamps, psychologie módy.

7. Fenomenologická filosofie o těle, vztah těla a šatu.

8. Postmoderna (tělo a móda), feminismus. Elisabeth Wilson.

9. Styl, osobní identita, Dick Hebdige, Fred Davis. Subkultury. Aparence.

10. Roland Barthes: oděvní druhy, žánry a varianty .

11. Jak recipovat a hodnotit současnou módní respektive oděvní tvorbu ? několik zásad .

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Thorstein Veblen, Teorie zahálčivé třídy, Praha:Nakl.sociologické literatury, 1999 nastudování tohoto pramene pojmout jako srovnání s Věčným přepychem G. Lipovestkyho ( Praha: Prostor,2005).

Georg Simmel: Móda. Psychologie ozdoby, in: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje, Praha: Nakl. Sociologické literatury, 1997.

Gilles Lipovetsky: Říše pomíjivosti.Móda a její úděl v moderních společnostech.Praha: Prostor,2002

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0019.html