UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dějiny evropského kostýmu a módy 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0018 ZK 2
Garant předmětu:
Helena Jarošová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Helena Jarošová
Anotace:

Dvousemestrální cyklus přednášek se zaměřuje na výklad zásadně odlišných aristokratických (l7. a l8. stol.),buržoazních (l9. stol.) , demokratických ? sociálně a kulturně pluralitních(20. stol.) podmínek módy a kostýmu v Evropě. Zvláštní kubus je věnován tzv. uměleckému oděvu, proudu, který souvisí s oděvně reformním hnutím přelomu 19. a 20. st. a s novými tendencemi secesního umění a evropských uměleckých avantgard. Tato oděvní tvorba se distancuje od tradic krejčovského řemesla a institucionalizované módy a předznamenává přístup příznačný pro módní tvorbu a oděvní design 20. a následujícího století.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do dějin evropského kostýmu ? významné složky historie odívání: nohou (vývoj nohavic, kalhot, výztuha sukně), trupu (kabátce, košile, způsoby zpevnění ženské hrudi) aj.

2. 17. a 18. století

Systém módy a způsob odívání dvorské šlechty v období baroka a rokoka.Ostentativní vzhled obou pohlaví.Španělský,francouzský a anglický vkus v odívání. Les encroyables a merveuilleuses se za francouzské revoluce oblékají po svém. Nově položené otázky odívání francouzskou buržoazní revolucí l789. Empír.

3. 19. století

?Veliké zřeknutí se? (J.C.Flugel) mužské okázalosti ? jednoduchost , diskrétnost a modernost pánského kostýmu proti přetrvávající okázalosti a historizujícímu rázu dámské módy - biedermeier a krinolína, siluety 70. a 80. let. Dandysmus ? sebekonstrukce individua oděvem, arbitrární přístup jednotlivce k módním normám. Vznik domů haute couture. Secesní kostým.

4. 20. století

4. 1. Umělecký oděv. Hnutí za reformu dámského oděvu. Oděvní modely a návrhy :Henryho van de Veldea, Kandinského, Klimta a návrhářů WW - Vídeňských dílen. Oděvní manifesty a návrhy italských futuristů 20. a 30. let. Kalhotový šatník pro ?civilizovanou ženu? Boženy Rothmayerové-Hornekové ( Brno 1929/30). Ruští konstruktivisté, svébytná oděvní estetika a ideologie:Malevič, Tatlin, Rodčenko, Stěpanovovva, Popova, Lamanova, Exter. Jinde v Evropě působící : Erté, Sonya Delaunay, Mariano Fortuny.

4. 2. Přechod na moderní koncepce odívání ? první dvě desetiletí 20. století.

4. 3. Paul Poiret ? ?módní tvůrce?. Postupná institucionalizace módy: domy haute couture a couturiéři , význam módní kresby, manekýny, tisku.

4. 4. 20. léta ? žena chlapeckého typu .Zásadní změny v ženském odívání ? Chanel. Válečná móda a new look Ch. Diora ? l947. Móda padesátých let a kultura a životní styl mládeže.

4. 5. Mini-móda druhé půle 60. let. Žena adolescentního typu a její šatník v pojetí André Courregese. Unisex. Retrostyly a přírodní orientace ? 70.léta. Nové siluety, looky a historismy 80. let. Punk. Postmoderní problémy těla v módě 90. let. Ošklivé ? nový estetický horizont. Móda řízená marketingem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

A/literatura povinná:

Moda ze sbírek ústavu odívání v Kjótu. Dějiny odívání 18.,19. a 20. století.Nakladatelství Slovart ,2003.

Charlotte Seelingová, Století módy ? 1900- 1999, Slovart, 2000.

B/ ostatní doporučená literatura k dějinám evropského kostýmu:

Francois Boucher, Historie du costume en occident, poslední vydání Paříž l999.(Starší vydání s menším záběrem 20. stol. je k dispozici v příruční knihovně UPM v Praze).

James Laver, A concise History of Costume, London l969.

Francois Baudot, Móda století (1900 až 90. léta XX. stol), Praha:Euromedia Group - Ikar, 200l.

C/ literatura doporučená k sociologii a psychologii módy a odívání:

Thorstein Veblen, Teorie zahálčivé třídy, Praha l999.

Georg Simmel, O módě a Psychologie ozdoby, in: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Nakladatelství sociologické literatury, l997.

Francoise Coblenceová, Dandysmus. Povinnost pochybnosti ( kapitoly IV. - VII.). Praha: Prostor, 2003.

Gilles Lipovetsky , Říše pomíjivosti . Praha:Prostor, 2002.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0018.html