UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dějiny evropského kostýmu a módy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0017 Z 1
Garant předmětu:
Helena Jarošová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Helena Jarošová
Anotace:

Dvousemestrální přednášky jsou zaměřeny na dějinný vývoj a vybrané sociální a estetické otázky evropského odívání a módy převažující v Evropě 17.,18. ,19. a 20. století. Jen úvodní výklad vývoje určitých tradičních součástek mužského a ženského odívání zasahuje také do středověku a renesance. Podrobně je sledováno období baroka, rokoka, klasicismu a francouzské revoluce. V 19. století se mužské a ženské odívání vyvíjí v odlišných funkčních a estetických liniích, sbližují se až na sklonku tohoto století. V témže století se ve Francii rodí umělecky vyhrocená forma pokročilého krejčovského řemesla ? la haute couture a ke slovu se jak v pojetí oděvní tvorby, tak v přijímání módy uplatní individualismus. Několik přednášek je věnováno tzv. uměleckému oděvu, proudu, který souvisí s reformním hnutím ženského oděvu na přelomu 19. a 20. st. Tento proud rovněž reaguje na přínosy secesního umění a evropských uměleckých avantgard a výslovně se distancuje od módy pařížských krejčí. Tímto proudem je též předznamenán kreativní přístup příznačný pro módní tvorbu a oděvní design 20. století, v němž ústřední postavení nemá krejčí, ale módní tvůrce/designér.Tomuto století je věnován celý letní semestr .

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní okruhy témat přednášek: 1- 3 zimní semestr, 4 semestr letní:

1. Úvod . Základní pojmy historie odívání a módy a zdroje informací. Významné součásti

odívání: punčochy, návleky, nohavice, kalhoty; košile a mužská košile, vázanka a

kabátec; způsoby zpevnění ženské hrudi, sukně, její tvary a výztuhy.

2. Aristokratický kostým a móda ? 17. a 18. století

Systém módy a způsob odívání dvorské šlechty v období baroka, rokoka, osvícenství. Okázalý vzhled je vlastní oběma pohlavím. Španělský, francouzský a anglický vkus v odívání. Odívání a symboly za francouzské revoluce; styl oblékání les encroyables a les merveuilleuses. Vlivy antické, móda empírová.

3. 19. století Pro pánskou módu je příznačné ?Veliké zřeknutí se? (J.C.Flügel) mužské okázalosti. V pánském kostýmu panuje jednoduchost, diskrétnost a modernost, protikladné vlastnosti ? okázalost a historizující prvky přetrvávají v dámské módě ; biedermeier, období krinolíny (druhé rokoko), siluety 70. , 80. a 90.let. Dandysmus ? sebekonstrukce individua oděvem, arbitrární přístup jednotlivce k módním normám. Vznik la haute couture. Secesní kostým.

4. 20. století (program letního semestru)

4. 1. Umělecký oděv. Hnutí za reformu dámského oděvu. Oděvní modely a návrhy:

Henryho van de Veldea, Kandinského, Klimta a návrhářů WW - Vídeňských dílen.

Oděvní manifesty a návrhy italských futuristů 20. a 30. let. Kalhotový šatník pro

?civilizovanou ženu?, návrhy Boženny Rothmayerové ? Hornekové (Brno 1929/30)

Ruští konstruktivisté, svébytná funkčnost, estetika a ideologie oděvů: Malevič, Tatlin, Rodčenko, Stěpanovovva, Popova, Lamanova, Exter. Ostatní osobité přístupy k oděvní tvorbě: Erté, Bakst, Sonya Delaunay, Mariano Fortuny.

4. 2. Přiznání přirozeného těla ? moderní koncepce odívání ? první dvě desetiletí 20. století.

4. 3. Paul Poiret ? ?módní tvůrce?.

Postupná institucionalizace módy: domy haute couture a couturiéři , nová funkce módní

kresby, tisku, manekýny.

4.4. 20. léta ? žena chlapeckého typu. Zásadní změny v ženském vzhledu a odívání ?

Chanel, Vionnet, Lanvin a 30.léta. Válečná móda a new look Ch. Diora (l947).

Hlavní rysy módy padesátých let. Mládež se hlásí o svou oděvní kulturu.

4. 5. Mini móda druhé půle 60. let. Žena adolescentního typu a její šatník v pojetí André

Courregese. Yves Saint Laurent. Unisex. Retrostyly a přírodní orientace ? 70.léta. Nové

siluety, looky a historismy 80. let. Punk. Postmoderní problémy těla v módě 90. let.

Ošklivé ? nový estetický horizont. Móda řízená marketingem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

A/literatura povinná:

MÓDA ze sbírek ústavu odívání v Kjótu. Dějiny odívání 18.,19. a 20. století.Nakladatelství Slovart ,2003.

Charlotte Seelingová, Století módy ? 1900- 1999, Slovart, 2000.

Mairi MacKenzie, Understanding Fashion, fr. vydání : Découvrir et comprendre la mode.Paris 2016.

B/ ostatní doporučená literatura k dějinám evropského kostýmu:

Francois Boucher, Histoire du costume en occident, poslední vydání Paříž l999.(Starší vydání s menším záběrem 20. stol. je k dispozici v příruční knihovně UPM v Praze).

James Laver, A concise History of Costume, London l969.

Francois Baudot, Móda století (1900 až 90. léta XX. stol), Praha: Euromedia Group - Ikar, 200l.

C/ literatura doporučená k sociologii a psychologii módy a odívání:

Thorstein Veblen, Teorie zahálčivé třídy, Praha l999.

Georg Simmel, O módě a Psychologie ozdoby, in: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Nakladatelství sociologické literatury, l997.

Francoise Coblenceová, Dandysmus. Povinnost pochybnosti ( kapitoly IV. - VII.). Praha: Prostor, 2003.

Gilles Lipovetsky , Říše pomíjivosti . Praha:Prostor, 2002.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0017.html