UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Historie a hermeneutika šperku

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0016 ZK 2
Garant předmětu:
Dana Stehlíková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Dana Stehlíková
Anotace:

Přednáškový cyklus zahrnuje nejen dějiny šperku, ale také nádobí, nářadí a náčiní z drahých a obecných kovů. Osou výkladu je tradiční evropská chronologie a skladba řemesel, typologie předmětů od řecko-římské antiky po avantgardní směry 20. století, její morfologie a ornamentika. Exkurs do mimoevropských kultur zabírá zejména zlatnictví střední a jižní Ameriky, tvorbu Asie a Afriky, v rozpětí od starověku po 20. století a šperk přírodních národů. Znalectví materiálů, technik a technologií zahrnuje i obory související: glyptiku, gemologii, pasířství, galanterii a puncovnictví. Hermeneutika odkrývá jiné úhly pohledu, paralelní výklady: proměny funkce, forem a estetického hodnocení šperku. Součástí cyklu jsou exkurze do expozic a depozitářů sbírek s praktickým cvičením znalectví.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Arnold Newman: Dictionnary of Jewellry. London 1981ą, 1990˛

Karel Täubl a kol., Zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 1969, 1975, 1989

Dana Stehlíková: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 2003

Oppi Untracht: Jewellry. Concepts and Technology. New York 1982, 1985˛

F. S. Meyer: Handbuch der Ornamentik. Leipzig 1927, 12. vydání 2002

Jan Filip, Umělecké řemeslo v pravěku, ČSPSČ 1938, reprint Praha 1997 (VŠUP,NM,UPM)

R.A.Higgins: Greek and Roman Jewellery. London 1969

Ronald W. Lightbown, European Medieval Jewellery. London 1992.

Shirley Bury, An Introduction to Sentimental Jewellery. London 1986

Anne Ward, John Cherry, Charlotte Gere, Barbara Cartlidge, Rings through the Ages. Fribourg 1981

CD s cca 1000 obrázky z přednášek

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0016.html