UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0015 ZK 3
Garant předmětu:
Filip Suchomel
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Filip Suchomel
Anotace:

Tento kurs má za úkol poskytnout základní informaci o hlavních proudech v umění keramiky od nejstarších dob do současnosti. Seznamuje posluchače s vývojem keramického řemesla v jednotlivých regionech a upozorňuje na určité souvislosti mezi jednotlivými oblastmi. Posluchač zde získá základní informace o historii práce s keramickou hlínou včetně prvopočátků na Dálném východě, přes rozvoj keramiky ve středověké Evropě a okouzlení porcelánem v 17. - 19. století, vývoj samostatných řemeslných hnutí v první polovině 20. století, až po nové vývojové trendy po druhé světové válce spojené s novým směřováním světového designu včetně Art designu. Kurz je přednášen formou intenzivního workshopu, kde kromě hlavního vyučujícího jsou přizváni externí odborníci na danou problematiku nejen z řad uměleckých historiků, ale rovněž technologů výroby keramiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Gabriella Balla, Holics, Tata és Buda Kerámiamüvészete. Budapest 2009. - obrazová publikace, úvodní texty a popisky slovensky

Klement Benda (ed.), Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích. Od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha 1999.

Emmanuel COOPER, Contemporary Ceramics. Thames & Hudson 2009

Dieter Gielke, [kat.] Meissener Porzellan des 18. und 19. Jahrhunderts. Bestandskatalog der Sammlung des Grassimuseums Leipzig. Leipzig 2003.

Dagmar Hejdová-Jan Mergl, [kat.] Klášterecký porcelán 1794-1994. Praha 1994.

Dagmar Hejdová-Jan Mergl, [kat.] Slavkovský porcelán 1792-2002. Sokolov 2002.

Alena Kudělková-Milena Zeminová, [kat.] Habánská fajáns v uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Brně. Brno 1961.

Jana Kybyalová, [kat.] Holíčská fajáns 1743-1827. Praha 1964.

Jana Kybyalová, [kat.] Delfská fajáns. Praha 1973.

Jana Kybalová-Jarmila Novotná, [kat.] Habánská fajáns 1590-1730. Brno-Praha 1981-1982.

Jana Kybalová, Evropská kamenina. Praha 1989

Jana Kybalová, Kamenina v Čechách a na Moravě. Praha 1993.

Karen MCCREADY, Art Deco and modernist ceramics. London: Thames and Hudson, 1995

Dana Menoušková-Zdeněk Měřínský, [kat.] Krása která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Uherské Hradiště 2008.

Karin Annette Möller, Meissener Porzellanplastik des 18. Jahrhunderts die Schweriner Sammlung. 2006.

Jiří Pajer, Novokřtěnské fajánse z Moravy 1593-1620. Strážnice 2011.

Emanuel Poche-Dagmar Hejdová, Porcelán. Praha 1994.

Petr Přibyl, [kat.] Terra[cotta]. Plastika a majolika italské renesance. Praha 2006.

N. RILEY, Dejiny užitého umění. Slovart, 2004

Pavel Štěpánek, [kat.] Španělské umělecké řemeslo 1550-1650. Praha 1997.

Edmund de WAAL, 20th century ceramics. Thames & Hudson, 2003

H. WICHMANN, Von Morris bis Memphis. Munchen, 1990

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0015.html