UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Historie a současnost sklářské tvorby

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0014 ZK 3
Garant předmětu:
Milan Hlaveš
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Milan Hlaveš
Anotace:

Cyklus přibližuje formou přednášek i komentovaných prohlídek výstav, muzejních a galerijních expozic a showroomů historii výroby užitkového skla a ateliérové sklářské tvorby. Důraz klade na české sklo 20.-21. století. V případě zájmu je možné uspořádat exkurze do mimopražských muzeí s významnými kolekcemi skla (např. Pardubice, Brno, Jablonec n/N, Sázava).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Raban, J.: Modernes Böhmisches Glas. Praha 1963.

Adlerová, A.: Současné sklo. Praha 1979.

kol.: New Glass: A Worldwide Survey. New York 1979 (USA) (Kat. - The Corning Museum of Glass, Corning etc.).

Buechner, T., S., Warmus, W.: Czechoslovakian Diary: 1980. 23 Glassmakers. Corning 1981.

Adlerová, A.: České užité umění 1918-1938. Praha 1983.

Frantz, S. K.: Contemporary Glass. New York 1989.

Langhamer, A.: Legenda o českém skle. Zlín 1999.

Petrová, S.: České sklo. Praha 2001.

Kirsch, R. (ed.): Historie sklářské výroby v českých zemích. II/1,2. Praha 2003.

Ricke, H. (ed.): Czech Glass 1945-1980. Design in an Age of Adversity. Düsseldorf 2005 (Kat. - Museum Kunst Palast).

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0014.html