UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dějiny průmyslového designu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0013 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cyklus přednášek zaměřených na průmyslový design 19. stol. a 20. stol. zejm. design strojírenský - stroje, dopravní prostředky, technika v domácnosti, spotř. elektrotechnika atd. - vývoj tvarového řešení ve vztahu k řešení technickému a s důrazem na řešení funkční; vývoj metodiky designérské práce a postavení designu v dané době, zasazení vývoje designu do širších souvislostí (technika, umění a architektura, společnost).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Z. Kolesár, Kapitoly z dějin designu. Praha 2005.

T. Hauffe, Design. Brno 2004.

Ch. a P. Fiell, Design 20. stol. (různá vydání, česky 2003/4)

J. Pauly (ed.), Stopy designu ve sbírkách NTM , Praha 1997, 1999

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0013.html