UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Umění renesance a baroka

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0012 ZK 3
Garant předmětu:
Milena Bartlová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Milena Bartlová
Anotace:

Přehled výtvarného umění v západní, jižní a střední Evropě mezi 16. a 18. stoletím (dějiny architektury mají speciální kurz). Proměny zobrazovacích konvencí a jejich významu ve společenské situaci reformace a protireformace. Důraz je při výkladu kladen na přetrvávání některých figurací a významů v moderním umění a na souvislosti s aktuální uměleckou tvorbou včetně designu, grafiky a architektury.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1/ Význam renesance pro moderní kulturu a její hodnocení, vztah k humanismu a ke středověku. 2/ Italské umění 15. století. 3/ Renesance v Zaalpí s důrazem na Čechy a Moravu. 4/ Manýrismus, jeho dohra na pražském dvoře Rudolfa II. 5/ Reformace a protireformace. 6/ Dynamický barok. 7/ Klasicizující barok. 8/ Vizuální rétorika, vztah obrazu, umění a vědy, církevní funkce. 9/ Export do kolonií (střední Amerika), recepce exotiky (Čína). 10/ Zrod krajinomalby, zátiší a dalších sekulárních ikonografií. 11/ Rokoko jako hra. 12/ Společná prohlídka stálé expozice umění baroka NGP.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-poskytnout studentovi přehled o umění renesance a baroka, tj. umění v západní, jižní a střední Evropě 16.-18. století.

-vyzdvihnout vizuální kvality představovaných objektů a jejich spojení se sociálním životem historických společností a upozornit na aktualizační přesah;

-dialogickou formou přednášek procvičovat formulační dovednosti studenta a jeho schopnost interpretace vizuálních informací;

-podpořit vzájemné pochopení různých výtvarných oborů vzhledem k účasti studujících z různých ateliérů.

Studijní materiály:

T. Petrasová ? R. Švácha (eds.), Dějiny výtvarného umění v českých zemích 800-2000, Praha 2018.

Ivo Hlobil ? Eduard Petrů: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992.

Pavel Preiss: Italští umělci v Praze. Praha, 1986.

Kol., Rudolf II a Praha, Praha 1997.

Pavel Preiss: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha 1974.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0012.html