UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design 2. poloviny 20. století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0008 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Přednáškový cyklus věnovaný designu v Čechách i v zahraničí sleduje chronologii od 50. let až do současnosti v tematicky zaměřených blocích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Ulmská škola a Billova koncepce ?Gute Form?; Dieter Rams a manifest „Vynechte nedůležité“; Zlínská/ gottwaldovská škola designu, sochařská koncepce designu Vincenc Makovský, Zdeněk Kovář; Chalupeckého výstava Stroj a nářadí jako dílo výtvarné (1953); rezonance ulmské školy u nás a František Crhák; František Burian a konceptuální design, absolventi „Zlínské školy“.

Cold War Modern Design (Crowley, Pavitt); Design v éře studené války a jeho diplomatická role „měkké síly“; Světové výstavy New Delhi 1955, Kábul 1956, Brusel 1958, Montréal 1967; Americká výstava v Moskvě 1959; design a československé expozice na světových výstavách; problém terminologie: socialistický modernismus nebo bruselský styl

Státní instituce designu 50.-80. let u nás; ÚLUV, ÚBOK / koncepce a designéři; časopisy Věci a lidé, Tvar, Umění a řemesla, později Domov, Průmyslový design; teoretikové bytové kultury, průmyslového výtvarnictví a uměleckých řemesel u nás: Chalupecký - Hetteš, Kovář, Rabas, Kotík, Vydra, Bouček, později Lamarová; protežovaná témata v socialistickém režimu, oficiální diskurs.

Radikální a experimentální design 60.-70. let;„Sputnikový šok“, dobývání vesmíru a design; sci-fi, technologické utopie, vize - design, šperk a móda; průlomová výstava MoMA ,Italy: New Domestic Landscape (1972); pneumatické struktury, design a sociální utopie (Baudrillard, Jungmann, Ragon, Archigram, Hrůza, pozdní Honzík); výstava - Design a plastické hmoty - 1971 v UPM a role Lamarové; Cigler, Kaplický jr. a design.

Alternativní design a kontrakultura 60.-70. let; proměna každodennosti, vzdor společenskému řádu a oficiální kultuře; hippies; vliv koncertů alternativní hudby na světelný design, grafický design, oděvy; Milan Knížák a jeho koncepce ?kontradesignu?; kultura a estetika samizdatu u nás.

Normalizace a design v Československu; Panelová výstavba a bytová kultura 60. ?80. let, výstava „Experiment“ 1961, výstavy „Husákovo 3+1, Paneláci a Paneland“; „retro“ v současném designu a fenomén „ostalgie“.

Postmodernismus, design, architektura: teoretikové Venturi, Jencks; design jako umění; Memphis, Alchimia a italská postmoderna; recepce postmodernismu u nás v kontextu kulturně-politické transformace (Crowley); teorie Ševčíkovi; skupina Atika, Pelcl; Bořek Šípek, výstavní performativnost, postmoderní produktová fotografie; výstava „Signum design“ (1999); architektura bank a spořitelen 90. let (Pavlová).

Ekologická varování, kritika konzumerismu a design; Baudrillard, Lipovetsky; Papanek a jeho aktuální odkaz; výstava ?Papanek: The Politics of Design? 2018, Vitra Design Museum.

Otevřené cesty designu 90. a nultých let od bizarnosti k „superobyčejnosti“ ; od okázalosti k asketické věcnosti ; postmodernismus, neomodernismus, neominimalismus, neokonceptualismus- DROOG design, Jasper Morrison a koncepce „Super Normal“, ad.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenty s dějinami a teorií designu, užitého umění a uměleckého řemesla od druhé poloviny 20. století do současnosti v šířeji tematizovaných přednáškách

-představit dobový i aktuální teoretický diskurs

-prezentovat design jako kontextuální obor v socio-politickém a environmentálně-ekologickém rámci

-představit možnosti kurátorských řešení a výstavní prezentace designu na realizovaných expozičních projektech

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v klíčových tématech a otázkách z nedávných dějin a teorie designu od poloviny 20. století do současnosti

-prokázat znalost významných osobností a institucí spjatých s oblastmi designu, užitého umění a uměleckého řemesla ve vymezeném období

-orientovat se v základní literatuře a představit vybrané téma/ dílo z dějin designu v širším kontextu

-využívat poznatky k legitimizaci vlastního, aktuálního postupu v designérské praxi

Studijní materiály:

Povinná:

Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design, Oxford, 1997.

Penny Sparke, An Introduction to Design and Culture: 1900 to the present, London 2004.

Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870?1970, Praha 2014.

Iva Knobloch ? Radim Vondráček (eds.), Design v českých zemích 1900?2010, Praha 2016.

Doporučená:

Robert Venturi, Složitost a protiklad v architektuře (1966), Praha 2003.

Victor Papanek, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, New York 1971.

Milena Lamarová, Design a plastické hmoty, Praha 1972.

Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture, New York 1977.

Victor Margolin (ed.), Design Discourse, Chicago, 1989.

Renny Ramakers ? Gijs Bakker, Spirit of the Nineties. DROOG Design, Milano 1998.

Milena Lamarová, Signum design, Český design 1980-1999, UPM v Praze 1999.

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha 2004.

Raymond Guidot, Histoire du design 1940 ? nous jours, Paris 2004.

Rostislav Švácha ? Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1,2, 1958/2000, Praha 2007, kapitoly o designu (Daniela Kramerová, Milena Lamarová, Jana Pauly, Dagmar Koudelková).

Lada Hubatová-Vacková a Cyril Říha (eds.), Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let, Praha 2007.

Daniela Kamerová ? Vanda Skálová (eds.), Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, Praha 2008.

David Crowley ? Jane Pavitt (eds.), Cold War Modern, Design 1945?1970, London 2008.

Jack Masey ? Cornway Lloyd Morgan, Cold War Confrontations. Us Exhibitions and their role in the cultural cold war, London 2008.

Glenn Adamson ? Jane Pavitt (eds.), Postmodernism: Style and Subversion, 1970?1990, London 2011.

Lada Hubatová-Vacková ? Martina Pachmanová ? Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka (1959?2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, Praha 2013.

Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870?1970, Praha 2014.

Lada Hubatová-Vacková ? Pavla Pauknerová ? Cyril Říha (eds.), Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, Praha 2015.

Lada Hubatová-Vacková ? Iva Knobloch, Václav Cigler. Design, Praha 2015.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0008.html