UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design 2. poloviny 20. století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0008 ZK 3
Garant předmětu:
Veronika Rollová, Lada Hubatová-Vacková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Veronika Rollová, Lada Hubatová-Vacková
Anotace:

Přednáškový cyklus věnovaný designu v Čechách i v zahraničí sleduje chronologii od 50. let až do současnosti v tematicky zaměřených blocích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

I. Školství, institucionální rámce/ Cranbrook Academy/ Charles a Ray Eamesovi, role MOMA, výstava ?Organic Design in Home Furnishing?, /Kontinuita Bauhausu v USA/ Ulmská škola a ?Gute Form?/ Dieter Rams a manifest ?Vynechte nedůležité?/

II. Vliv Ulmské školy v 60. letech u nás/Zlínská škola designu, Zdeněk Kovář, František Crhák/ výstava Stroj jako dílo výtvarné/ František Burian a ?art design?, absolventi ?Zlínské školy?

III. Cold War Modern Design/ Design v éře studené války/ Světové výstavy New Delhi 1955, Kábul 1956, Brusel 1958, Montreal 1967, Americká výstava v Moskvě 1959/ Ideologický výklad nedávných dějin designu/ Design a československé expozice na světových výstavách ? oficiální státní užité umění a design/ socialistický modernismus nebo bruselský styl?

IV. Státní instituce designu u nás/ SČSD, ÚLUV, ÚBOK/ časopisy Věci a lidé, Tvar, Umění a řemesla, později Domov, teoretikové bytové kultury a průmyslového výtvarnictví u nás

V. Radikální a experimentální design 60. ? 80. let/?Sputnikový šok?, dobývání vesmíru a design/ Sci-fi, technologické utopie, design, šperk a móda/ Pneumatické struktury/ výstava Design a plastické hmoty 1971 UPM/ Václav Cigler a design/ Užité umění a fotografie

VI. Underground a druhá kultura/ alternativní design/ Idea reformy společnosti, radikální proměna každodennosti/ Vliv popové hudby na světelný, grafický design, oděvy/ Hippies a Adamité ? 60. léta/ Milan Knížák, design

V. Normalizace a design v Československu/ Výstava Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let/ ?Retro? v současném designu, aktuální výstavní projekty Paneláci a Paneland

VI. Postmodernismus/ Robert Venturi ? Poučení z Las Vegas, Složitost a protiklad v architektuře/ Charles Jencks ? Jazyk postmoderní architektury/ Design versus umění/ Memphis, Alchimia/ Diskuse 89 ? Jiří Pelcl/ výstava Signum design ? kurátorka Milena Lamarová/ Fenomén Bořek Šípek, skupina Atika

VII. Transformace a design u nás/ výstava Signum design ? kurátorka Milena Lamarová/ Fenomén Bořek Šípek/ postmodernismus a neomodernismus/ Olgoj Chorchoj

IX. Ekologický a udržitelný design/ Victor Papanek/ aktuální otázky/ adaptabilita v designu jako prostředek sociální inkluze a ekologické udržitelnosti (vstup doktorandky Kláry Pelouškové)

X. ?The New craft a slow design?. Tradiční řemeslo a možnosti reinterpretace v současném designu

XI. Aktuality v designu / Diskuse

(Mírné změny v harmonogramu přednášek vyhrazeny.)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- seznámit studenty s dějinami a teorií designu, užitého umění a uměleckého řemesla od druhé poloviny 20. století do současnosti v šířeji tematizovaných přednáškách

- představit dobový i aktuální teoretický diskurs

- prezentovat design jako kontextuální obor v socio-politickém a environmentálně-ekologickém rámci

- představit možnosti kurátorských řešení a výstavní prezentace designu na realizovaných expozičních projektech

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu student:

- orientuje se v klíčových tématech a otázkách z nedávných dějin a teorie designu od poloviny 20. století do současnosti

- zná významné osobnosti a instituce spjaté s oblastmi designu, užitého umění a uměleckého řemesla ve vymezeném období

- je schopen se orientovat v základní literatuře a představit vybrané téma/ dílo z dějin designu v širším kontextu

- možnost využít poznatků k legitimizaci vlastního, aktuálního postupu v designérské praxi

Studijní materiály:

(řazeno chronologicky, v hodinách bude doporučována další)

Povinná literatura:

Robert Venturi, Složitost a protiklad v architektuře (1966), Praha 2003.

Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture, New York 1977.

Penny Sparke, The Plastics Age. From Modernity to Postmodernity, London 1990.

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha 2004.

Lada Hubatová-Vacková - Martina Pachmanová - Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, Praha 2013.

Lada Hubatová-Vacková - Pavla Pauknerová - Cyril Říha (eds.), Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, Praha 2015.

Iva Knobloch - Radim Vondráček (eds.), Design v českých zemích 1900-2010, Praha 2016.

Lada Hubatová-Vacková - Pavla Pauknerová - Cyril Říha (eds.), Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, Praha 2015.

Lada Hubatová-Vacková - Iva Knobloch, Václav Cigler. Design, Praha 2015.

Milena Bartlová - Jindřich Vybíral a kol., Budování státu. Státní reprezentace v umění, architektuře a designu v letech 1918?1992, Praha 2015.

Lada Hubatová-Vacková - Rostislav Koryčánek (eds.), Olgoj Chorchoj, Praha 2016.

Iva Knobloch - Radim Vondráček (eds.), Design v českých zemích 1900?2010, Praha 2016.

Doporučená literatura:

Victor Papanek, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, New York 1971.

Milena Lamarová, Design a plastické hmoty, Praha 1972.

Victor Margolin (ed.), Design Discourse, Chicago, 1989.

Milena Lamarová, Signum design, Český design 1980-1999, UPM v Praze 1999.

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha 2004.

Raymond Guidot, Histoire du design 1940 ? nous jours, Paris 2004.

Rostislav Švácha - Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1,2, 1958/2000, Praha 2007, kapitoly o designu (Daniela Kramerová, Milena Lamarová, Jana Pauly, Dagmar Koudelková).

Lada Hubatová-Vacková a Cyril Říha (eds.), Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let, Praha 2007.

Daniela Kramerová - Vanda Skálová (eds.), Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, Praha 2008.

David Crowley - Jane Pavitt (eds.), Cold War Modern, Design 1945-1970, London 2008.

Jack Masey - Cornway Lloyd Morgan, Cold War Confrontations. Us Exhibitions and their role in the cultural cold war, London 2008.

Glenn Adamson - Jane Pavitt (eds.), Postmodernism: Style and Subversion, 1970-1990, London 2011.

Lada Hubatová-Vacková - Martina Pachmanová - Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, Praha 2013.

Nigel Whiteley, Design for Society, Islington 1993.

Lada Hubatová-Vacková - Iva Knobloch, Václav Cigler. Design, Praha 2015.

Milena Bartlová - Jindřich Vybíral a kol., Budování státu. Státní reprezentace v umění, architektuře a designu v letech 1918-1992, Praha 2015.

Lada Hubatová-Vacková - Rostislav Koryčánek (eds.), Olgoj Chorchoj, Praha 2016.

John Thackara, How to Thrive in the Next Economy. Designing Tomorrow's World Today, Londýn 2017.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0008.html