UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design 1. poloviny 20. století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0007 ZK 3
Garant předmětu:
Lada Hubatová-Vacková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Lada Hubatová-Vacková
Anotace:

Přednáškový cyklus je zaměřen na výklad dějin designu od konce 19. do poloviny 20. století. Jsou představeny tematické, teoreticky podložené sondy s obrazovým materiálem: počátky uměleckého průmyslu, role dekorativního umění a teorie ornamentu; umělecké dílny a vzpoura proti tovární šabloně (Wiener Werkstätte, Artěl); typizace a sériová výroba (Muthesius, Werkbund); instituce moderního designu a idea národního stylu (Svaz československého díla, Krásná jizba Družstevní práce, Detva); reformy a modernizace uměleckoprůmyslového školství (Bauhaus, Škola uměleckých remesiel, Státní grafická škola, ad.); moderního luxus a stylový eklektismus (Art deco); minimální obytná buňka a účelný interiér, typizovaný nábytek (Le Corbusier, Teige, Vaněk); „měkký modernismus“ a role sentimentu (Josef Frank, Adolf Loos, Karel Lhota); atraktivita předmětu a styling (Loewy); Dymaxion a představa autonomního obydlí (Fuller); a další.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

-Umělecký průmysl, výstavy a produkce. Koncepce uměleckoprůmyslového muzea, školy, metody výstavní prezentace a formování sbírek, metody výuky (Semper, Cole, Owen Jones, Redgrave). Umělecký styl, „koncept “Kunstindustrie", strojová produkce v habsburské monarchii (Eitelberger, Falke, Chytil, Náprstek, Leisching, ad.).

-Kritika industrializace, křesťanský socialismus (Ruskin, Morris, Šalda). Rukodělnost versus industrializace. Moderní sloh. Vídeňské umělecké dílny (Wiener Werkstätte) a role moderního ornamentu.

- Pražské umělecké dílny, Artěl. Základní teoretické texty (Janák, Štech, Hofman). Osobnosti z dějin českého designu a naší školy (Janák, Johnová, Teinitzerová, Štech, ad.) Český kubismus v evropském kontextu.

- Standardizace, typizace, moderní sériový produkt, taylorismus - Deutscher Werkbund. Hermann Muthesius a kniha Das Englische Haus, polemika van de Velde versus Muthesius. Priority moderního designu a protofunkcionalismus.

- Instituce československého designu. Svaz československého díla/ Sväz československého diela, Krásná jizba Družstevní práce, Detva, Slovenská keramika Modra. Otázka národního a internacionálního slohu v meziválečné době. Přelomová Výstava soudobé kultury v Brně, 1928.

- Reformy a modernizace školství: Bauhaus - vznik školy, koncepce, struktura školy, hlavní představitelé. Naše kontakty s Bauhausem.

- Uměleckoprůmyslové školství u nás, modernistické školství (Škola uměleckých remesiel Bratislava, Škola uměleckých řemesel Brno, Státní grafická škola v Praze, Baťova škola umění ve Zlíně). Pedagogové, metody výuky.

- Modernistický design. Neoplasticismus a holandský elementarismus v architektuře a užitém umění (Manifest 1917). Piet Mondrian, van Doesburg. Gerrit Rietveld, J.J. P. Oud.

Le Corbusier, manifest „Za novou architekturu“ a ideje funkcionalismu, minimální obytná buňka a vnitřní vybavení. Le Corbusier, Charlotte Perriand. Teige, vědecký funkcionalismus a jeho ortodoxie.

- Art deco, tradicionalismus a moderna, hybridní styl. Mezinárodní výstava v Paříži 1925 a československá reprezentace.

- Měkký modernismus? Polemika s funkcionalistickou ortodoxií. Josef Frank, Adolf Loos, Karel Lhota, ad.

- Geneze a specifika skandinávského designu Larssons, Kaare Klint. Alvaar Alto. IKEA, vznik a strategie.

17. 12. Modernita v USA: Dreyfuss, Teague, Bel Geddes, Loewy, Fuller. Streamline, nové technologie, plastické hmoty a Matrix conception. Buckminster Fuller, Dymaxion House a idea autonomního domu, alternativní filozofie obydlí.

Drobné odchylky harmonogramu jsou vyhrazeny.

Cíle studia:

Cíle učení:

- seznámit studenty s dějinami a teorií designu, užitého umění a uměleckého řemesla konce 19. a první poloviny 20. století v šířeji tematizovaných přednáškách

- představit dobový teoretický diskurs a možnosti současné interpretace

- upozornit na vliv inovativních pedagogických koncepcí ve výuce designu na příkladech konkrétních školských institucí

- představit možnosti kurátorských řešení a výstavní prezentace historie designu na realizovaných expozičních projektech

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu student:

- orientuje se v klíčových tématech a otázkách z dějin a teorie designu konce 19. a první poloviny 20. století

- zná významné osobnosti a instituce spjaté s oblastmi designu, užitého umění a uměleckého řemesla ve vymezeném období

- je schopen se orientovat v základní literatuře a představit vybrané téma/ dílo z dějin designu v širším kontextu

- možnost využít poznatků z historie designu k prezentaci a legitimizaci vlastního, aktuálního postupu v designérské praxi

Studijní materiály:

Povinná:

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha 2004.

Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870?1970, Praha 2014.

Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.), Design v českých zemích, 1900?2000, Praha 2016.

Victor Margolin, World History of Design, London 2015.

Doporučená:

Nikolaus Pevsner, The Sources of Modern Architecture and Design, London 1968.

Adrian Forty, Objects of Desire. Design and Society 1750?1980, London 1986.

Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design, Oxford, 1997.

Penny Sparke, A Century of Design: Design Pioneers of the 20th Century, London 1998.

Charlotte and Peter Fiell, Scandinavian Design, London 2002.

Iva Janáková (ed.), Ladislav Sutnar. Praha ? New York. Design in Action, Praha 2003.

Penny Sparke, An Introduction to Design and Culture: 1900 to the present, London 2004.

Pavel Liška ? Jiří Švestka (eds.), Český kubismus, Praha 2006.

Jiří Fronek (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908?1935, Praha 2009.

Charlotte Benton, Tim Benton, Ghislaine Wood, Art Deco, London 2003.

Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha 2004.

Michael John Gorman, Buckminster Fuller: Designing for Mobility, Milano 2005.

Stuart McDonald, A Century of Art and Design Education, Cambridge 2005.

Frédéric Migayrou ? Aurélien Lemonier (eds.), De Stijl 1917?1931, Paris 2010.

Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu: Studie z dějin dekorativního umění 1880?1930, Praha 2011.

Lucie Vlčková ? Alice Hekrdlová (eds.), Krásná jizba. Design pro všední den 1928?1948, Praha 2019.

V průběhu přednášek doporučovány další publikace.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0007.html