UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design 1. poloviny 20. století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0007 ZK 3
Garant předmětu:
Lada Hubatová-Vacková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Lada Hubatová-Vacková
Anotace:

Přednáškový cyklus je zaměřen na výklad dějin designu od konce 19. do poloviny 20. století. Jsou představeny tematické, teoreticky podložené sondy s obrazovým materiálem: počátky uměleckého průmyslu, role dekorativního umění a teorie ornamentu; umělecké dílny a vzpoura proti tovární šabloně (Wiener Werkstätte, Artěl); typizace a sériová výroba (Muthesius, Werkbund); instituce moderního designu a idea národního stylu (Svaz československého díla, Krásná jizba Družstevní práce, Detva); reformy a modernizace uměleckoprůmyslového školství (Bauhaus, Škola uměleckých remesiel, Státní grafická škola, ad.); moderního luxus a stylový eklektismus (Art deco); minimální obytná buňka a účelný interiér, typizovaný nábytek (Le Corbusier, Teige, Vaněk); „měkký modernismus“ a role sentimentu (Josef Frank, Adolf Loos, Karel Lhota); atraktivita předmětu a styling (Loewy); Dymaxion a představa autonomního obydlí (Fuller); a další.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

-Umělecký průmysl, výstavy a produkce. Koncepce uměleckoprůmyslového muzea, školy, metody výstavní prezentace a formování sbírek, metody výuky (Semper, Cole, Owen Jones, Redgrave). Umělecký styl, „koncept “Kunstindustrie", strojová produkce v habsburské monarchii (Eitelberger, Falke, Chytil, Náprstek, Leisching, ad.).

-Kritika industrializace, křesťanský socialismus (Ruskin, Morris, Šalda). Rukodělnost versus industrializace. Moderní sloh. Vídeňské umělecké dílny (Wiener Werkstätte) a role moderního ornamentu.

- Pražské umělecké dílny, Artěl. Základní teoretické texty (Janák, Štech, Hofman). Osobnosti z dějin českého designu a naší školy (Janák, Johnová, Teinitzerová, Štech, ad.) Český kubismus v evropském kontextu.

- Standardizace, typizace, moderní sériový produkt, taylorismus - Deutscher Werkbund. Hermann Muthesius a kniha Das Englische Haus, polemika van de Velde versus Muthesius. Priority moderního designu a protofunkcionalismus.

- Instituce československého designu. Svaz československého díla/ Sväz československého diela, Krásná jizba Družstevní práce, Detva, Slovenská keramika Modra. Otázka národního a internacionálního slohu v meziválečné době. Přelomová Výstava soudobé kultury v Brně, 1928.

- Reformy a modernizace školství: Bauhaus - vznik školy, koncepce, struktura školy, hlavní představitelé. Naše kontakty s Bauhausem.

- Uměleckoprůmyslové školství u nás, modernistické školství (Škola uměleckých remesiel Bratislava, Škola uměleckých řemesel Brno, Státní grafická škola v Praze, Baťova škola umění ve Zlíně). Pedagogové, metody výuky.

- Modernistický design. Neoplasticismus a holandský elementarismus v architektuře a užitém umění (Manifest 1917). Piet Mondrian, van Doesburg. Gerrit Rietveld, J.J. P. Oud.

Le Corbusier, manifest „Za novou architekturu“ a ideje funkcionalismu, minimální obytná buňka a vnitřní vybavení. Le Corbusier, Charlotte Perriand. Teige, vědecký funkcionalismus a jeho ortodoxie.

- Art deco, tradicionalismus a moderna, hybridní styl. Mezinárodní výstava v Paříži 1925 a československá reprezentace.

- Měkký modernismus? Polemika s funkcionalistickou ortodoxií. Josef Frank, Adolf Loos, Karel Lhota, ad.

- Geneze a specifika skandinávského designu Larssons, Kaare Klint. Alvaar Alto. IKEA, vznik a strategie.

17. 12. Modernita v USA: Dreyfuss, Teague, Bel Geddes, Loewy, Fuller. Streamline, nové technologie, plastické hmoty a Matrix conception. Buckminster Fuller, Dymaxion House a idea autonomního domu, alternativní filozofie obydlí.

Drobné odchylky harmonogramu jsou vyhrazeny.

Cíle studia:

Cíle učení:

- seznámit studenty s dějinami a teorií designu, užitého umění a uměleckého řemesla konce 19. a první poloviny 20. století v šířeji tematizovaných přednáškách

- představit dobový teoretický diskurs a možnosti současné interpretace

- upozornit na vliv inovativních pedagogických koncepcí ve výuce designu na příkladech konkrétních školských institucí

- představit možnosti kurátorských řešení a výstavní prezentace historie designu na realizovaných expozičních projektech

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu student:

- orientuje se v klíčových tématech a otázkách z dějin a teorie designu konce 19. a první poloviny 20. století

- zná významné osobnosti a instituce spjaté s oblastmi designu, užitého umění a uměleckého řemesla ve vymezeném období

- je schopen se orientovat v základní literatuře a představit vybrané téma/ dílo z dějin designu v širším kontextu

- možnost využít poznatků z historie designu k prezentaci a legitimizaci vlastního, aktuálního postupu v designérské praxi

Studijní materiály:

POVINNÁ LITERATURA:

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha 2004.

Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870-1970, Praha 2014.

Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.), Design v českých zemích, 1900-2000, Praha 2016.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Nikolaus Pevsner, The Sources of Modern Architecture and Design, London 1968.

Adrian Forty, Objects of Desire. Design and Society 1750-1980, London 1986.

Paul Overy, De Stijl, London 1991.

Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design, Oxford, 1997.

Penny Sparke, A century of design: design pioneers of the 20th century, London 1998.

Charlotte and Peter Fiell, Scandinavian design, London 2002.

Penny Sparke, An introduction to design and culture: 1900 to the present, London 2004.

Pavel Liška a Jiří Švestka (eds.), Český kubismus, Praha 2006.

Jiří Fronek (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908-1935, Praha 2009.

Charlotte Benton, Tim Benton, Ghislaine Wood, Art Deco, London 2003.

Michael John Gorman, Buckminster Fuller:designing for mobility, Milano 2005.

Frédéric Migayrou, Aurélien Lemonier (eds.), De Stijl 1917-1931, Paris 2010.

Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Praha 2011.

Lada Hubatová-Vacková, Tomáš Zapletal (eds.), Gottfried Semper, Věda, průmysl a umění (1852), Praha 2016.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0007.html