UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k současnému umění

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0004C ZK 3
Garant předmětu:
Martina Pachmanová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martina Pachmanová
Anotace:

Seminář se soustředí na kritickou reflexi současného českého a světového vizuálního umění. Jádrem semináře jsou pravidelné návštěvy výstav aktuálního umění v kamenných i alternativních galeriích, jejichž součástí jsou diskuse o aktuálních strategiích umělecké práce a analýza teoretických textů, které vybraná témata a osobnosti ?rámují? a zasazují je nejen do vývojových a geografických souvislostí, ale rovněž do širších kulturních, sociálních a ideologických kontextů. V semináři se studenti seznamují s co možná nejrůznorodějšími proudy současného umění, rozvíjejí své interpretační a argumentační schopnosti a ve společných diskusích hledají odpověď na komplexní otázku ?Co, kdy a kde je či bylo současné umění??.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0004C.html