UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Současná filozofie umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0001 ZK 3
Garant předmětu:
Karel Císař
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Karel Císař
Anotace:

Přednáškový kurs systematicky vykládá genealogii pojmů kontinentální filosofie, významných pro rozvoj současného umění. Vychází přitom z neredukovatelné odlišnosti mezi filozofií a uměním, která zakládá možnost jejich vzájemného vztahu. Zvláštní pozornost bude věnována myšlení, které reaguje na společenskou a politickou situaci a interpretuje konkrétní umělecká díla. Kurs si klade za cíl na základě výkladu vybraných textů kontinentálního myšlení představit filosofii jako významný inspirační zdroj současného umění. Posluchačky a posluchače vede k tomu, aby rozvíjeli svou schopnost kritického myšlení a byli schopni zasadit svou práci do širších společenských a politických souvislostí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Gilles Deleuze a filozofie jako tvůrčí disciplína; 2. Giorgio Agamben a pojetí ?životaformy? - ?forma di vita?; 3. Carl Schmitt, Walter Benjamin a Hannah Arendtová o ?výjimečném stavu?; 4. Michel Foucault o vládnutí, estetice existence a biomoci v Dějinách sexuality a přednáškách na College de France; 5. Michel Foucault o jiných prostorech ? ?heterotopiích? v umění a ve společnosti; 6. Od Foucaultovy interpretace Velásquezových ?Las Meninas? k Derridově interpretaci Van Goghových ?Starých bot? 7. Od disciplinárních společností Michela Foucaulta ke společnostem kontroly Gillese Deleuze; 8. Obraz-pohyb v klasické kinematografii v Deleuzově knize Film 1. Obraz-pohyb; 9. Obraz-čas v moderní kinematografii v Deleuzově knize Film 2. Obraz-čas; 10. Lyotardovo pojetí vznešenosti v moderní kinematografii a v moderním malířství; 11. Současný spekulativní realismus a nový materialismus proti postmodernismu; 12. Gilles Deleuze a umění jako tvůrčí disciplína.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta s nejvýznamnějšími díly kontinentální filosofie, které ovlivnily vývoj současného umění

-představit filosofii a umění jakožto dvě odlišné formy myšlení, jak se odráží ve filosofických textech a uměleckých dílech

-zdůraznit roli filosofie jakožto kritické reflexe společenské a politické situace

-vysvětlit vztah mezi estetikou, filosofií umění a kritickou teorií

-umožnit studentovi z dnešního pohledu kriticky zhodnotit význam různých filozofických koncepcí pro rozvoj současného umění

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-kriticky zhodnotit význam odlišných filozofických koncepcí pro rozvoj současného umění

-zařadit svoji práci do širších společenských a politických souvislostí

-porozumět způsobům tvorby filozofických pojmů

-analyzovat filosofické a teoretické texty

-přesvědčivě argumentovat

Studijní materiály:

Theodor W. Adorno, Estetická teorie, Praha 1997

Giorgio Agamben, Prostředky bez účelu: Poznámky o politice, Praha 2003

Walter Benjamin, Teoretické pasáže: Vybrané spisy II., Praha 2011

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Co je filosofie?, Praha 2001

Georges Didi-Huberman, Před časem, Praha 2008

Michel Foucault, Myšlení vnějšku, Praha 2016

Jean-Francois Lyotard, Návrat a jiné eseje, Praha 2001

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0001.html