UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy křesťanské ikonografie a hagiografie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TA0019 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cílem přednášky je seznámit posluchače s metodou a hlavními náměty křesťanské ikonografie. V úvodních přednáškách prvního semestru jsou objasňovány základní pojmy (ikonografie, ikonologie, umělecké dílo v kontextu, skrytý symbolismus atd.) a metodologie ikonologické interpretace. Dále je velká pozornost věnována základním pramenům křesťanské ikonografie (biblické texty, apokryfy, legendy). Metoda ikonografie či ikonologie je demonstrována na vybraných dílech českého a světového umění všech epoch. Druhý semestr je věnován jednotlivým námětům a námětovým okruhům křesťanské ikonografie: např. ikonografie mariánská, ikonografie Kristových pašijí, ikonografie Nejsvětější Trojice, Apokalypsy, Posledního soudu, ikonografie českých zemských patronů a řádových světců.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTA0019.html