UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Teorie médií a umění 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TA0010 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

V průběhu kurzu představíme základní pojmy, teorie a metody spojené s reflexí i tvorbou umění a médií. Nepůjde však o přednášky, pokusíme se orientovat na praktické problémy, intenzivně využívat audiovizuální materiál a konkrétní příklady. Kurz by proto měl studenty vybavit nejen znalostmi, ale hlavně schopností orientace v teoretickém jazyce a jeho roli v provozu umění. Budeme postupovat v sérii konfrontací či dialogů. Porovnáme (1) kritickou teorii a sémiotiku, (2) umělecký pojem média u Marshala McLuhana a mediální u Clementa Greenberga, (3) Greenbergův modernismus a jeho kritiku z poststrukturalistických pozic (Rosalind Krauss), (4) různé přístupy k problému nových médií (Lev Manovich) a (5) ve zbývajícím čase se pokusíme vysvětlit nejaktuálnější tendence na poli teorie médií a umění, jakými jsou především postinternet a vliv spekulativního realismu. Kurz by tak měl pokrýt základní i zcela současná východiska teorie a zaměřit se na jejich praktickou úlohu v přístupu, porozumění i tvorbě současného umění, přímo svázaného s praxí samotných studentů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTA0010.html