UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Souvislá pedagogická praxe

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0013 Z
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová
Anotace:

Souvislá pedagogická praxe spočívá v aktivní pedagogické práci studentů ve vybrané škole. Student se podle možností účastní běžného provozu školy, především však vyučování v náslechových hodinách (4 hodiny), z nichž pořizuje záznamy. Připraví si a s žáky realizuje vlastní vyučovací jednotky (cca 20 hodin), nejlépe v podobě krátkodobého projektu ve vzájemné návaznosti hodin. Výuku dokumentuje, hodnotí její průběh a práci žáků a v písemné zprávě o praxi provede kromě celkového zhodnocení také odbornou reflexi a evaluaci vlastní pedagogické práce. V průběhu praxe student spolupracuje s vedoucím učitelem: v jeho hodinách provádí náslechy, s jeho žáky realizuje své vlastní hodiny a pod jeho vedením provádí první reflexi a evaluaci svých vyučovacích hodin.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem souvislé pedagogické praxe je postavit studentky a studenty do situace učitele s plnou odpovědností za výchovné a vzdělávací procesy a jejich výsledky. Souvislá praxe uzavírá celý vzdělávací program, studentky a studenti jsou tedy vybaveni bohatou škálou dovedností a informací, které mohou v rámci své praxe využít.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0013.html