UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Pedagogické portfolio

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0011 Z
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová
Anotace:

Založení, vedení a využíváni portfolia je důležitou součástí studia. Studenti jsou vedeni k průběžnému reflektování a hodnocení vlastních aktivit, k vytváření možnosti vztahovat se k své profesní historii a využívat možnosti proměnlivého pohledu z různých úhlů. Portfolio zahrnuje materiály ze všech kurzů a typů praxe a jeho představení a obhájení je jádrem závěrečné zkoušky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Tematické okruhy:

1. blok

Pedagogické portfolio jako prostředek vytváření profilu budoucího pedagoga; motivace k založení a vedení portfolia; zkušenosti studentů s vlastním autorským portfoliem; metody vedení portfolia; hmotné a elektronické materiály a práce s nimi

2. blok

Práce s různorodými materiály v portfoliu; možné způsoby prezentace obrazových materiálů; redakce a prezentace textů; metody třídění a řazení materiálů; otázky autenticity tvorby a autorství žáků a učitele

3. blok

Strategie výběru a vyřazování materiálů; přílohy a depozitář; nalézání nových kontextů; myšlenková mapa jako průvodce vlastním portfoliem postupná formulace vlastního pedagogického konceptu a odpovídající výpovědi

4. blok

Portfolio jako prostředek reflexe a reprezentace; vřazení a využití materiálů ze souvislé praxe; příprava k prezentaci a využití portfolia při závěrečné zkoušce

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura:

Novotná, M. 2019. Portfolio jako nástroj pedagogické reflexe a plánování výuky výtvarné výchovy. Přednáška v rámci konference INSEA Plzeň 2019.

Novotná, M. Portfolio jako nástroj reflexe ve výtvarné výchově. In Výtvarná výchova 3?4, (59) 2019. ISSN 1210-3691. s. 22?37.

Trunda, J. 2012. Profesní portfolio učitele. Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení.

http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/09_Profesni_portfolio_ucitele.pdf

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0011.html