UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi II

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0010 Z
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová, Romana Bartůňková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová, Romana Bartůňková
Anotace:

V LS VÝUKA TOHOTO PŘEDMĚTU URČENA POUZE PRO ÚČASTNÍKY PROGRAMU CŽV, NE PRO OSTATNÍ STUDENTY

Kurz vedený metodami řízené praxe (praktického nácviku dovedností) dále rozvíjí poznatky a zkušenosti studentů z kurzu Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi 1. Pokračuje v seznamování studentů s moderními metodami výuky a novými trendy ve vzdělávání i s jejich implementací do praxe prostřednictvím tvůrčích a didaktických etud a sebezkušenosti. Následně prohlubuje lektorské a učitelské dovednosti nasměrované na přípravu školní a volnočasové edukace. Kromě zpřesňování struktury výukových lekcí a stanovování a identifikace jejich cílů budou studenti vedeni také k práci se zpětnou vazbou a hodnocením, s důrazem na užití a rozvíjení metod formativního hodnocení. Prostor bude věnován také specifikům práce v diverzifikované školní třídě, již mnohdy tvoří žáci s potřebou podpůrných opatření. Významnou položku v kurzu tvoří také příprava studentů na práci se znevýhodněnými žáky v procesu inkluze.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Současné metody a trendy ve výtvarném vzdělávání

-Hodnotové vzdělávání

-Kooperativní učení a Peer learning

-Specifika práce s žáky s potřebou podpůrných opatření ? integrace, inkluze, individuální přístup

-Hodnocení a práce se zpětnou vazbou

-Struktura lekce/výuky, příprava

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle kurzu: Kurz prohlubuje a upevňuje komunikační dovednosti získané v kurzu I., vede studenty k jejich vědomému využívání a k průběžné reflexi vlastních pedagogických aktivit. Zbavuje studentky a studenty trémy a nejistoty a uvolňuje jejich psychiku pro tvůrčí volnost v pedagogickém procesu

Studijní materiály:

Zakončení kurzu: zápočet

Literatura:

FULKOVÁ, M. (2008). Diskurs umění a vzdělávání. Praha: H+H, 2008. ISBN 978 80-7319-076-7

HORÁČEK, R. (1998). Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: Cerm, 1998. ISBN 80-7204-084-7

FEŘTEK, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání, Nová beseda, ISBN: 978-80-906089-2-4

KESNER, L. (2000). Muzeum umění v digitální době, Argo a NG Praha, ISBN: 978-80-7203-252-5

KITZBERGEROVÁ, L. (2014). Didaktika výtvarné výchovy https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-didaktika_vytvarne_vychovy.pdf

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0010.html