UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi I

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0007 Z
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová, Romana Bartůňková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová, Romana Bartůňková
Anotace:

Kurz je veden jako řízená praxe, formou tematických praktických cvičení ve skupině. Studenti jsou směrováni a motivováni k nalezení vlastních silných stránek a kompetencí pro vedení vyučovacích celků v pedagogické a lektorské praxi. Nezbytné dovednosti studenti získávají a rozvíjejí v dílčích etudách zejména sebe-zkušeností a ve skupinové práci. Seznámí se s vybranými moderními trendy ve vzdělávání a metodami výuky i s jejich implementací do praxe formou blokových cvičení ve školním prostředí i v dalších vzdělávacích institucích. Získané dovednosti využívají v přípravě a cvičné realizaci dílčích aktivit v rámci skupiny a následně ve spolupráci s vybranými laiky (jednotlivci i skupinami). Zprostředkování prožitku z tvorby a uměleckého díla, i když chápaného ve všech intelektuálních rovinách, by mělo být aplikovatelné také ve školním prostředí. Při analýzách výtvarných konceptů by se myšlenky a významy neměly jen sdělovat, ale tvůrčím způsobem realizovat tak, aby nalézaly nové kontexty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Úvod do předmětu, jeho cíle

-Motivační aktivity (skupinová kooperace)

-Role umělce ? role pedagoga ? role žáka (škola ?jako divadlo?)

-SWOT analýza (silné stránky)

-Učení se pomocí kladení otázek (kritické myšlení, efektivní komunikace)

-Filosofie pro děti (P4C)

-Galerijní pedagogika, výukové materiály

-Lektorské dovednosti v praxi: příprava vlastní lekce na základě návštěvy výstavy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Nalézt a uvolnit zdroje spontánní komunikace, usnadnit překonání zábran, pomoci studentům objevit učitelskou profesi jako specifickou oblast mezilidské komunikace

Studijní materiály:

Fulková, M. (2008). Diskurz umění a vzdělávání. Praha: H+H. ISBN: 978-80-7319-076-7

Horáček, R. (1998). Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: Cerm. ISBN 80-7204-084-7.

Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Nová beseda. ISBN 978-80-906089-2-4

Kesner, L. (2000). Muzeum umění v digitální době. Praha: Argo a NG. ISBN: 80-7203-252-6

https://www.varianty.cz/projekty/80-filozofie-pro-deti

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty5_jakseptat

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0007.html