UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Didaktická analýza výtvarného umění

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0005 ZK
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová, Jaroslav Vančát
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová, Jaroslav Vančát
Anotace:

Kurz poskytuje komplexní pohled na vývoj a proměny obsahových a formálních složek výtvarného umění s důrazem na umění moderny a postmoderny a užití nových médií v umělecké tvorbě. m provozu. v posledních ? Posluchač kurzu bude umět metodicky uplatnit poznávací, komunikační a koordinační aspekty umělecké výtvarné tvorby i vizuální komunikace pro podnícení samostatné tvorby žáků a studentů. Bude také znát zásady systémového uplatnění tvořivosti ve škole. Formy současného umění, elektronická

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Principy uplatnění vizuálně obrazných vyjádření ve vyučování.

-Uplatnění výtvarného umění předracionálních civilizací, příříčních civilizací a antiky.

-Uplatnění křesťanského výtvarného umění

-Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření renesančního typu.

-Modernistická vizuálně obrazná vyjádření ve vyučování I (dekonstrukce objektu, dekonstrukce scény).

-Modernistická vizuálně obrazná vyjádření ve vyučování II (strukturální relace elementu).

-Modernistická vizuálně obrazná vyjádření ve vyučování III (aktivizace osobního přístupu ? koncept, akce).

-Postmodernistická vizuálně obrazná vyjádření ve vyučování (osobní projekt, pluralistický projekt sociálních skupin).

-Aplikace vizuálně obrazných vyjádření v médiích ICT ve vyučování (dynamická proměna kvalit, síť, interaktivita, virtualita).

-Workshopy ? praktická cvičení didaktické analýzy vizuálně obrazných vyjádření:

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem kurzu je poskytnout posluchači výklad jevů výtvarného umění v pedagogických aspektech základních cílů RVP ZV a RVP G ? rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a komunikační ověření tvůrčí činnosti vlastní i ostatních. Důraz bude kladen na zapojení vlastní tvorby posluchače v kontextu umění moderny a postmoderny do tohoto výkladu. Poznatky o obecném postavení, cílech a metodách výtvarné výchovy v předmětu Úvod do didaktické analýzy budou aplikovány na aplikaci výtvarného umění do vyučování tak, aby bylo v souladu se zážitkovou, zkušenostní a vědomostní úrovní žáka.

Studijní materiály:

Kulka, T., Ciporanov, D. (2011). Co je umění. Praha: Mervart. ISBN: 978-80-87378-46-5

Žegin, L. F. (1980). Jazyk malířského díla. Praha.

Francastel, P. (2003). Malířství a společnost. Brno: Barrister & Principal. ISBN 80-86598-49-7

Golding, J., (2000). Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal. ISBN 80-86598-48-9

Micheli, M de. (1964). Umělecké avantgardy XX. století. Praha: SNKLU.

Vančát, J. (2000). Tvorba vizuálního zobrazení. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-437-3

Vančát, J. (2008). Tvořivost a obraznost v ŠVP. EduArt Praha.

Lamač, M. (1968). Myšlenky moderních malířů. Praha.

Zhoř, I. (1992). Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN. ISBN 80-04-25555-8

Zhoř, I. Horáček, R. (1991). Akční tvorba. Olomouc.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0005.html