UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k diplomové práci II - k textové části 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
N0005 Z 5
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Seminář k diplomové práci 2a je koncipovaný jako podpora Katedry teorie a dějin umění pro studenty uměleckých oborů při realizaci písemné části diplomových prací, která je svébytnou součástí absolventského projektu. Seminář nabízí seznámení se se standardy uměleckého výzkumu a základními parametry odborného textu. Probíhá formou individuálních konzultací, během nichž se v postupných krocích rozpracovává analýza tématu diplomové práce. Tyto konzultace jsou frázovány společnými diskusemi s vedením příslušného ateliéru za účelem průběžného udržování vazby mezi teoretickou a praktickou částí diplomové práce. Vyústěním semináře je sepsání odborného textu, který vyjadřuje hlavní výzkumné problémy diplomového projektu a předkládá možná řešení a cesty pro jeho zpracování v následujícím semestru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Diskuse zadání práce, spolu s vedením příslušného ateliéru; 2. -4. hledání adekvátního teoretického kontextu a pramenů k tématu; 5. společná konzultace s vedením ateliéru; 6. -7. rešerše, přípravné analýzy, data mining; 8. třídění dat, formulování výzkumné otázky; 9. zásady vědecké argumentace a správného citování, struktura odborného textu; 10. sestavování osnovy textu a anotace; 11. -12. konzultace první verze textu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-doprovodit návrhovou část diplomové práce svébytným analytickým textem

-seznámit studenty se základními parametry uměleckého výzkumu

-cvičit práci s náročnější odbornou literaturou a zásady jejího správného používání ve vlastním textu

-připravit studenty na veřejnou prezentaci a obhajobu diplomové práce

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-zformulovat konkrétní výzkumnou otázku, obsaženou v obecném zadání diplomové práce

-opřít vlastní argumentaci o relevantní odborné texty a další zdroje k tématu

-vyjádřit analýzu tématu písemnou formou, splňující parametry odborného textu

-věcně a srozumitelně výsledky svého uměleckého výzkumu prezentovat a veřejně obhájit

Studijní materiály:

Povinná literatura:

U. Eco, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997

citační norma pro práci se zdroji: https://www.umeni-art.cz/cz/norm.aspx

The Journal for Artistic Research, ISSN 2235-0225, open access, http://jar-online.net/

Doporučená literatura:

J. F. Lyotard, Rozepře, Praha 1998

S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá, Jak napsat odborný text, Praha 1999

Z. Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Praha 2000

citační manažer: https://www.citace.com/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetN0005.html