UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k diplomové práci I - praktický 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
N0004 Z 5
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Smyslem semináře je v obou částech (a/ v ZS a b/ v LS) prověřit studenta ve schopnostech metodicky zvládnout relativně náročný úkol - od zadání, přes přípravu, vlastní zpracování, až po jeho prezentaci. I když v diplomní práci student prokazuje, jak ve studiu komplexně obsáhl svůj obor a jak je schopen uplatnit získané znalosti a dovednosti, ve vlastním semináři jde o průběžně konzultovaný proces, který je v klíčových momentech stále ještě závislý na úsudku a korektivu vedoucího pedagoga. Na základě průběhu tohoto procesu se vedoucí práce společně s ostatními pedagogy Katedry designu nebo Katedry užitého umění rozhoduje, zda je diplomní projekt připraven k obhajobě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Část zpracování projektu

V letním semestru se diplomant plně soustředí na vlastní projekt, zpracovaný na základě předchozí přípravy ze zimního semestru. V této části v rozsahu cca 12 týdnů by měl mít víceméně jasno, k čemu práce směřuje, a s konzultacemi vedoucího pedagoga připraví téměř hotový projekt na prezentaci před ostatními pedagogy katedry. Katedrová prezentace (zhruba měsíc před obhajobami) je víceméně poslední „generální zkouškou“, na které se vedoucí po diskusi s kolegy rozhodne, zda práci pustí k obhajobě, či nikoli. V kladném případě má diplomant cca 2 týdny na zohlednění připomínek a formální doladění projektu před instalací a závěrečnou obhajobou.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

Prověřit a potvrdit, že je student schopen komplexně i metodicky zvládnout proces samostatného zpracování i náročných úkolů.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen přistoupit k obhajobě diplomní práce.

Studijní materiály:

Literatura je vybrána v závislosti na zpracovávaném tématu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetN0004.html