UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k diplomové práci I - praktický 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
N0003 Z 3
Garant předmětu:
Miroslav Sabo, Monika Krobová, Alena Kotzmannová, Tomáš Souček, Ivan Dlabač, Vlastimil Bartas, Vladimír Žák, Roman Vrtiška, Petr Hák, Michal Froněk, Jan Němeček, Michal Malášek, Dominik Lang, Kateřina Vídenová, Michal Pěchouček, Dominik Gajarský, Aleksandra Vajd, Martin Kohout, Jiří Černický, Michal Novotný, Klára Horáčková, Rony Plesl, Milan Pekař, Tereza Sluková, Eva Eisler, Martin Papcún, Liběna Rochová, Vojtěch Novotný, Jitka Škopová, Anna Leschingerová, Filip Kraus, Jan Čumlivski, Juraj Horváth, Michaela Kukovičová, Petr Krejzek, Richard Jaroš, Jan Drozda, Jakub Zich, Zuzana Bukovinská, Petr Babák, Martin Ponec, Jan Netušil, Jiří Hölzel, Jan Šépka, Miroslava Gulbisová, Ivan Kroupa, Jana Moravcová, Imrich Vaško, Shota Tsikoliya, Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Miroslav Sabo, Monika Krobová, Alena Kotzmannová, Tomáš Souček, Ivan Dlabač, Vlastimil Bartas, Vladimír Žák, Roman Vrtiška, Petr Hák, Michal Froněk, Jan Němeček, Michal Malášek, Dominik Lang, Kateřina Vídenová, Michal Pěchouček, Dominik Gajarský, Aleksandra Vajd, Martin Kohout, Jiří Černický, Michal Novotný, Klára Horáčková, Rony Plesl, Milan Pekař, Tereza Sluková, Eva Eisler, Martin Papcún, Liběna Rochová, Vojtěch Novotný, Jitka Škopová, Anna Leschingerová, Filip Kraus, Jan Čumlivski, Juraj Horváth, Michaela Kukovičová, Petr Krejzek, Richard Jaroš, Jan Drozda, Jakub Zich, Zuzana Bukovinská, Petr Babák, Martin Ponec, Jan Netušil, Jiří Hölzel, Jan Šépka, Miroslava Gulbisová, Ivan Kroupa, Jana Moravcová, Imrich Vaško, Shota Tsikoliya, Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová
Anotace:

Anotace:

Smyslem semináře je v obou částech (a/ v ZS a b/ v LS) prověřit studenta ve schopnostech metodicky zvládnout relativně náročný úkol - od zadání, přes přípravu, vlastní zpracování, až po jeho prezentaci. I když v diplomní práci student prokazuje, jak ve studiu komplexně obsáhl svůj obor a jak je schopen uplatnit získané znalosti a dovednosti, ve vlastním semináři jde o průběžně konzultovaný proces, který je v klíčových momentech stále ještě závislý na úsudku a korektivu vedoucího pedagoga. Na základě průběhu tohoto procesu se vedoucí práce společně s ostatními pedagogy Katedry designu nebo Katedry užitého umění rozhoduje, zda je diplomní projekt připraven k obhajobě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Část přípravná

Zadání a příprava podkladů pro diplomovou práci - PROJEKT směřuje v zimním semestru k sběru, přípravě a analýze podkladů. Na základě průběžně prezentovaných a konzultovaných poznatků diplomanta vedoucí pedagog potvrdí, popřípadě upřesní zadání a doplní požadavky na další postup při zpracování diplomního úkolu. Tato část a/ - rozpracování diplomní práce probíhá cca 10 týdnů v zimním semestru paralelně se zpracováním textové části v rámci Semináře k diplomové práci 2.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

Prověřit a potvrdit, že je student schopen komplexně i metodicky zvládnout proces samostatného zpracování i náročných úkolů.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování obou semestrů předmětu je student schopen přistoupit k obhajobě diplomní práce.

Studijní materiály:

Literatura je vybrána v závislosti na zpracovávaném tématu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetN0003.html