UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k diplomové práci

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
N0001 Z 1
Garant předmětu:
Markéta Vinglerová, Klára Brůhová, Lada Hubatová-Vacková, Jindřich Vybíral, Michal Vaníček, Klára Peloušková, Michaela Jehlíková Janečková, Martina Pachmanová, Cyril Říha, Jan Wollner, Johana Lomová, Milena Bartlová, Karel Císař, Kaliopi Chamonikolas, Pavla Pauknerová, Martin Vaněk, Tereza Vernerová Volná, Leonora Kitzbergerová, Veronika Rollová, Jaroslav Tvrdoň, Kristýna Péčová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Markéta Vinglerová, Klára Brůhová, Lada Hubatová-Vacková, Jindřich Vybíral, Michal Vaníček, Klára Peloušková, Michaela Jehlíková Janečková, Martina Pachmanová, Cyril Říha, Jan Wollner, Johana Lomová, Milena Bartlová, Karel Císař, Kaliopi Chamonikolas, Pavla Pauknerová, Martin Vaněk, Tereza Vernerová Volná, Leonora Kitzbergerová, Veronika Rollová, Jaroslav Tvrdoň, Kristýna Péčová
Anotace:

Diplomový / bakalářský seminář je koncipovaný jako podpora Katedry teorie a dějin umění pro studenty uměleckých oborů při realizaci písemné části absolventských (bakalářských i diplomových prací). Seminář nabízí seznámení se se zákonitostmi písemného textu tak, aby se písemná část absolventského projektu stala jeho svébytnou součástí. Důraz bude kladen na specifika žánru umělecké diplomové / bakalářské práce, případně přípravy portfolia a to na příkladu prací českých i zahraničních uměleckých škol.

Na semináři se studenti seznámí s povinnými součástmi teoretické části své diplomové / bakalářské práce.

Výuka: bloková

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetN0001.html