UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafický design a nová média - semestrální práce

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G5S ZK 9
Garant předmětu:
Petr Babák, Martin Ponec
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Petr Babák, Martin Ponec
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Ateliérová výuka klade vysoké nároky na všechny studenty již od prvního ročníku a důležitou roli hraje pozitivní konfrontace přístupů jednotlivých studentů z různých ročníků ke společnému zadání. Cílem je vychovat silnou a komplexně vzdělanou osobnost grafického designéra dneška.

Úlohy jsou proto společné pro všechny ročníky a mohou být založeny i na reálné zakázce. Všechny ateliérové úlohy jsou zadány na začátku semestru, aby student mohl pracovat podle vlastního časového plánu s ohledem na své další studijní preference. Počet úloh je variabilní, pravidelně bývá zadáván jeden dlouhý semestrální úkol a je provázen několika úlohami krátkými, případně „cvičením do druhého dne“. Proměnlivý počet zadání i rytmus práce je důležitou součástí přípravy na reálné pracovní podmínky grafického designéra. Nároky na kvalitu zpracování rostou pochopitelně se stoupajícím ročníkem a důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu.

Hodnocen není pouze výsledný výstup, ale i aktivita studenta v semestru, míra jeho pracovního nasazení, kreativita, inovativní myšlení, samostatnost a schopnost dodržet předepsaný termín odevzdání.

Příklady zadání: Plakát (např. na festival Fresh Film fest), volná úloha („6 minut“), častý bývá také tematický exkurz do jiného oboru

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Philip B. Meggs - Alston W. Purwis, A History of Graphic Design, N.Y.2005.

Robin Landa, Graphic Design Solutions. Florence 2006

Per Mollerup, Marks of Excellence, Phaidon London, 1999

Elen Lupton, Abbot Miller, Design Writing Research, Phaidon 2000 BOLTER, Jay David and GRUSIN, Richard. Remediation. Understanding New Media. (Cambridge: The MIT Press, 1999).

DRUCKREY, Timothy. (ed.) Ars Electronica: Facing the Future. (London/Cambridge: The MIT Press, 1999).

LOVEJOY, Margot. Postmodern Currents: Art and Artists in the Age of Electronic Media. (New Jersey: Prentice Hall, 1997).

MANOVICH, Lev. The Language of New Media. (Cambridge/London: The MIT Press, 2001). POPPER, Frank. Art of the Electronic Age. (New York: Harry N. Abrams, 1993).

SOMMERER, Christa and Mignonneau, Laurent. (eds.) Art@Science. (Wien/New York: Springer Verlag, 1998).

SCHWARZ, Hans Peter and Shaw, Jeffrey. (eds.) Media Art Perspectives. (Karlsruhe: ZKM, 1995).

WEIBEL, Peter and DRUCKREY, Timothy. (eds.) net_condition: art and global media. (Karlsruhe: Eugelhardt & Bauer, 2001).

WILSON, Stephen. Information Arts. Intersections of Art, Science, and Technology. (Cambridge/London: The MIT Press, 2002).

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG5S.html