UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Filmová a televizní grafika-semestrální práce 3

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G4SN3 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Ateliérová výuka je založena na týmové práci, zájmu o obor, kreativitě a výtvarné osobitosti. Důraz je v tomto stupni kladen na rozvoj konkrétních dovedností orientovaných na filmově výtvarnou řeč a schopnost koordinovat a řídit týmovou práci, proto bývá alespoň jeden úkol směřován napříč celým ateliérem. Zadávané semestrální úlohy jsou v magisterském stupni náročnější a provázané, mají již striktně podobu filmové animace a očekávaným výstupem je realizace samotného filmu. Dlouhodobým cílem je strukturovat celý semestr kolem jednoho hlavního úkolu, který bude mít logické vyústění do klauzurního projektu.

Hodnocen není pouze výsledný výstup, ale i kreativita, výtvarná kultura, odborné dovednosti, zodpovědnost, samostatnost, komunikace a v neposlední řadě včasné plnění zadaných úkolů a kvalitní prezentace výsledků práce včetně schopnosti prezentovat se v angličtině.

Příklady zadání: Námět na animovaný film; Výtvarné řešení animovaného filmu; Scénář animovaného filmu

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dutka, Edgar: Scenáristika animovaného filmu - Minimum z historie české animace, Praha 2006;

Dutka, Edgar: Minimum z dějin světové animace, Praha 2004;

Kubíček, Jiří: Slovník pojmů z oblasti animovaného filmu, Praha 1997;

Kubíček, Jiří: Úvod do estetiky animace, Praha 2004;

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a televizi, Praha 2002;

Novotný, David Jan: Chcete psát scénář? I. Základy dramaturgie - II. Žánry v hraném filmu, Praha 2000;

Valušiak, Josef: Základy střihové skladby, Praha 2005;

Dovnikovič,Borivoj : Škola kresleného filmu, Praha 2007

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG4SN3.html