UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Filmová a televizní grafika - semestrální práce 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G4S4 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Ateliérová výuka je založena na týmové práci, zájmu o obor, kreativitě a výtvarné osobitosti. Důraz je kladen na výtvarné dovednosti a ty jsou pomocí semestrálních úkolů rozvíjeny. Cílem je získání dovednosti výtvarně doprovodit cizí látku, nebo kvalitně vizuálně zpracovat vlastní příběh.

Počet semestrálních úloh zřídka přesahuje 4 a jejich návaznost není podmínkou. Průměrně bývá řešena jedna úloha za měsíc. Kratší a jednorázové úkoly jsou charakteristické pro nižší ročníky, delší a provázané pro vyšší. V tvorbě filmů je kromě osobního autorského přístupu nutná i týmová práce, proto bývá alespoň jeden úkol směřován napříč ateliérem. Jedná-li se o jednorázové projekty, pracují studenti rozděleni do 3 velkých skupin podle ročníku (1+2, 3+4, 5). Dlouhodobým cílem je strukturovat celý semestr kolem jednoho hlavního úkolu, který bude mít logické vyústění do klauzurního projektu. Každý úkol prověřuje studentovy dovednosti na určitém stupni jeho vývoje. Očekáváme obecné znalosti u prvních dvou ročníků a ty se snažíme rozvíjet, u třetího ročníku očekáváme již větší příklon ke specifikám oboru a u 4. ročníku se prostřednictvím ateliérové výuky rozvíjejí konkrétní dovednosti orientované na filmově výtvarnou řeč. Nároky na kvalitu zpracování rostou pochopitelně se stoupajícím ročníkem.

Hodnocen není pouze výsledný výstup, ale i kreativita, výtvarná kultura, odborné dovednosti, zodpovědnost, samostatnost, komunikace a v neposlední řadě včasné plnění zadaných úkolů.

Příklady zadání: Námět na animovaný film; Výtvarné řešení animovaného filmu; Scénář animovaného filmu

Následující předměty se od ak. roku 2015/16 stávají součástí Ateliérové výuky:

1675 - 6 Literární a technický scénář *

1681 - 1682 Střihová skladba

2051 Zvuk

2071 - 2 Režie *

2291 Kamera

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dutka, Edgar: Scenáristika animovaného filmu - Minimum z historie české animace, Praha 2006;

Dutka, Edgar: Minimum z dějin světové animace, Praha 2004;

Kubíček, Jiří: Slovník pojmů z oblasti animovaného filmu, Praha 1997;

Kubíček, Jiří: Úvod do estetiky animace, Praha 2004;

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a televizi, Praha 2002;

Novotný, David Jan: Chcete psát scénář? I. Základy dramaturgie - II. Žánry v hraném filmu, Praha 2000;

Valušiak, Josef: Základy střihové skladby, Praha 2005;

Dovnikovič,Borivoj : Škola kresleného filmu, Praha 2007

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG4S4.html