UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Filmová a televizní grafika-klauzurní projekt 3

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G4KN3 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání obvykle vychází z práce semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno. Zadání může být společné pro celý ateliér nebo se liší podle ročníku studia. Krátce po zadání úkolu je ověřeno krátkou konzultací, zda student zadání správně pochopil a případný způsob řešení.

Témata:

At. filmové a televizní grafiky - téma klauzurního projektu je zadáváno jak napříč celým ateliérem, tak rozdílné pro různé ročníky. Ve výjimečných případech může navázat na semestrální úkol. Animatik, spot nebo krátký animovaný film.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG4KN3.html