UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce 7

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G3S7 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Ateliérová výuka staví na zájmu o obor, značné míře pracovního nasazení, chuti na sobě pracovat, být trvale aktivní.

Semestrální zadání jsou připravena v předstihu, snaží se reagovat na předcházející semestr a být jeho protikladem, aby byla zajištěna všestrannost vzdělávacího procesu, a zároveň reflektovat aktuální témata

Úlohy jsou společné pro celý ateliér bez ohledu na ročník studia a mnohdy jsou založeny na zakázce a objednávce. Pravidelně je zadávána také jedna zcela akademická úloha na pomezí volné tvorby a ta je realizována v grafických dílnách VŠUP. Průběžných konzultací se účastní všichni studenti ateliéru a pravidelně se k práci kolegů vyjadřují. Součástí řešení semestrálních úloh je důsledná rešerše tématu a výměna informací v rámci ateliéru. Se všemi tématy semestru jsou studenti seznámeni hned na jeho počátku, protože zvláště u úloh volných potřebují studenti dostatek času, aby si mohli najít „své“ téma. Rozsah úkolů a nároky na kvalitu zpracování rostou se stoupajícím ročníkem a důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu.

Hodnocen není pouze výsledný výstup, ale i aktivita studenta a míra jeho pracovního nasazení.

Příklady zadání:

Desatero-deset bodů více než 200 let starých zásad, Dopravní piktogramy, Quintessence Paris-zpracování osob. zážitků

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Philip B. Meggs - Alston W. Purwis, A History of Graphic Design, N.Y.2005.

Robin Landa, Graphic Design Solutions. Florence 2006

Per Mollerup, Marks of Excellence, Phaidon London, 1999

Elen Lupton, Abbot Miller, Design Writing Research, Phaidon 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG3S7.html