UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt 5

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G3K5 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání obvykle vychází z práce semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno. Zadání může být společné pro celý ateliér nebo se liší podle ročníku studia. Krátce po zadání úkolu je ověřeno krátkou konzultací, zda student zadání správně pochopil a případný způsob řešení.

Témata:

At. grafického designu a vizuální komunikace - kolektiv ateliéru je nejen v rámci Katedry grafiky chápán jako celek, tedy i klauzurní zadání je jednotné pro všechny ročníky, zpravidla nezávislé na tématech semestrálních úloh a mívá také volnější formu. Soubor informačních a naváděcích piktogramů pro nové letiště dle vlastního výběru

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG3K5.html