UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Tvorba písma a typografie-semestrální práce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G2SN3 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Hlavním cílem ateliéroví výuky je vést studenta k přesvědčivému výtvarnému výrazu, umožnit mu všestranný autorský rozvoj, podpořit jeho hledání vlastních témat a stimulovat ho i inspirovat během ateliérové komunikace.

Povaha úkolů určuje časový rámec průběhu semestrální výuky, protože je nezbytné studentům poskytnout časový prostor pro zdárné dokončení semestrální úlohy. V důsledku toho se počet úkolů pohybuje mezi 3-5. Témata semestrálních úloh bývají stejná pro celý ateliér a dotýkají se všech oblastí grafického designu, přičemž je pochopitelně akcentována práce s písmem a rozvíjena vlastní písmové tvorba. Semestrální úlohy v tomto typu studia jsou zaměřeny výhradně na písmovou tvorbu. V průběhu pravidelného společného úkolu se studenti naučí koordinovat a řídit týmovou práci. Rozsah úkolů a nároky na kvalitu zpracování jsou v navazujícím magisterském studiu maximální a důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu. Požadována je též schopnost prezentovat svoji práci v angličtině.

Příklady zadání:

Plakát, Autorská kniha, Edice známek

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Oldřich Hlavsa: Typografická písma latinková. Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1960

O. Menhart: Tvorba typografického písma.SPN Praha 1957

Robert Bringhurst: The Element of Typographic Style, Canada, Hartley & Marks, 1997

Friedrich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein: TYPO,Köln, Germany, 1998

Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Praha, Computer Press, 2000

Chapell Warren, Bringhurst, Robert: A Short History of the Printed Word, Hartley & Marks, Publishers, 1999

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG2SN3.html